1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

ChildTalks+

Název projektu: Implementace a evaluace metodiky ChildTalks+ zaměřené na podporu duševního zdraví dětí, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním

Registrační číslo projektu: ZD-ZDOVA1-019

Grantové schéma: EHP fondy 2014–2021, https://www.eeagrants.cz

Grantový program: Program zdraví

Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí ČR, Partner programu: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Norwegian Institute of Public Health (FHI).

Název výzvy: Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Kód výzvy: ZDOVA1

Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 – 31. 8. 2023

Celková schválená výše dotace: Výše grantu činí maximálně 14 810 395 Kč, tj. 100 % celkových způsobilých výdajů.

Konečný příjemce: Univerzita Karlova

Partneři projektu: E-clinic, z.ú. (http://www.ecinstitut.cz), Voksne for Barn (https://vfb.no), ADHD Association (https://www.adhd.is), The Arctic University of Norway (https://en.uit.no)

Kontakt: Mgr. Jana Gricová, projektová manažerka, jana.gricova@lf1.cuni.cz

Popis projektu:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s partnery do ČR přinese a ověří zahraniční metodiku ChildTalks+, která podporuje duševní zdraví dětí z rodin zasažených duševní nemocí rodičů. Podle současných výzkumů žije v rodinách s diagnostikovaným duševním onemocněním rodičů zhruba každé šesté dítě. Tyto děti často v tichosti trpí emoční nestabilitou svých rodičů způsobenou jejich duševním onemocněním, stigmatem psychiatrické diagnózy a společenskou izolací rodiny. Studie ukazují úzkou souvislost mezi duševním onemocněním rodičů a zvýšeným výskytem psychických obtíží u jejich dětí. Udávána je nižší školní úspěšnost, rizikové chování, zvýšené riziko závislostí na psychoaktivních látkách, nižší socioekonomický statut. Jedná se tedy o vysoce rizikovou skupinu dětí, které nebyla v českém prostředí dosud věnována pozornost. Cílem ChildTalks+ je předejít rozvoji psychopatologie u těchto dětí, adekvátně k věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění rodičů, emoční a sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc. ChildTalks+ byl vyvinut v roce 2008 v Holandsku, zaveden a testován v Portugalsku a Norsku. Obsahuje 4 strukturovaná sezení s terapeutem. Prostřednictvím zdravotnických, sociálních a školských zařízení nabídneme účast v projektu 80 rodinám z ČR s dětmi ve věku 6 – 18 let, ve kterých jeden nebo oba rodiče trpí jakýmkoliv duševním onemocněním. Specializace partnerů (české neziskové organizace E-clinic, z.ú., www.ecinstitut.cz, a islandské ADHD Association, www.adhd.is ) nám umožňuje další rozvoj metodiky a přizpůsobení specifickým okruhům obtíží poruch příjmu potravy a ADHD v dospělosti. S metodikou mohou pracovat, po proškolení norským partnerem Voksne for Barn (https://vfb.no), zdravotní sestry, psychiatři, psychologové, adiktologové, speciální pedagogové či sociální pracovníci. Účinnost ChildTalks+ na zlepšení duševního zdraví dětí ověříme studií, navrženou na základě výzkumu The Arctic University of Norway.

Práce s rodinami začala v září 2021, je možné zapojit se i později v průběhu projektu. V případě zájmu o spolupráci, prosíme, kontaktujte nás na jana.gricova@lf1.cuni.cz

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

94007

 

Hodnocení: spravovat