1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Brány do světa medicíny se zájemcům o studium na 1. LF UK pootevřou již za týden

„Kvalitní učitelský sbor, obrovská klinická základna a špičkové vybavení umožňuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy udržovat tradičně vysokou úroveň vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotníků. Naše fakulta je v mnoha ohledech výjimečná a stojí za to u nás studovat,“ předesílá děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka jako pozvání na den otevřených dveří, který na fakultě proběhne 8. ledna – letos opět online. Zájemci o studium se prostřednictvím živého streamu, přednášek nebo virtuálních prohlídek dozví z první ruky, jak se připravit na přijímací řízení, jak vypadá moderní výuka medicíny, co je to simulační medicína i jak se na fakultě žije.

Loňský rok ukázal, že o distanční formu otevřených dveří mají uchazeči o studium na 1. LF UK velký zájem. Fakulta jim proto 8. ledna opět hodlá na svých webových stránkách poskytnout o studiu zevrubné informace. Hned na úvod v 10 hodin dopoledne představí fakultu děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., k přijímacímu řízení a studiu vzápětí promluví proděkanky prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., a doc. MUDr. Andrea Burgetová, CSc. Následovat budou přednášky, které uchazeče seznámí se studiem nejen všeobecného a zubního lékařství, ale také všech nelékařských zdravotnických oborů, které se na fakultě vyučují – tedy ergoterapie, fyzioterapie, nutriční terapie, porodní asistence a adiktologie. Zájemci mohou kdykoli během dne otevřených dveří i po něm zhlédnout videoprezentace jednotlivých oborů a ukázky výuky některých předmětů. Při streamu na fakultním youtube kanále budou navíc moci pokládat své dotazy, které jim zástupci fakulty včetně studentů budou průběžně zodpovídat.

 

948671. LF UK je největší lékařská fakulta v České republice se 78 ústavy a klinikami v několika pražských nemocnicích. Zorientovat se v množství klinik a ústavů pomůže zájemcům interaktivní mapa. Představu o fakultních prostorách si mohou vytvořit také díky virtuálním prohlídkám výukových prostor. „Zveme všechny středoškoláky, kteří zvažují studium lékařství nebo jiných zdravotnických oborů, aby využili možnost zjistit, jak to u nás chodí. Věřím, že pro mnohé z nich by naše fakulta mohla být tou správnou volbou. Můžeme jim nabídnout vzdělání konkurenceschopné ve světovém měřítku. A že o zdravotnické profese je po celém světe zájem, dnes už asi netřeba dvakrát zdůrazňovat,“ soudí děkan 1. LF UK prof. Vokurka.

 

 

 

Termín podání elektronické přihlášky:

do 28. února 2022

Termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské a navazující magisterské programy: 15. června 2022

Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 16. června 2022

Náhradní termín: 24. června 2022

 

Individuální přístup ke studentům

Na fakultě studuje v současnosti zhruba 4 000 studentů. V minulých letech umožnila státní dotace jejich počet, a tím pádem i počet absolventů navýšit, především v reakci na věkovou strukturu lékařů v České republice. Fakultě se díky široké klinické základně, která obsáhne všechny medicínské obory, a učitelskému sboru 1800 lékařů a dalších zdravotníků daří zachovávat dobrý poměr studentů a vyučujících, který se pohybuje okolo 1 : 3. „Teoretická výuka probíhá ve skupinách po 25 studentech a ty se v praktické výuce dále rozdělují na menší skupinky, které umožňují individuální přístup ke studentům. Výukové prostory a vybavení se neustále modernizují, takže jsou využívány efektivně a nedochází k jejich přeplňování. Většina přednášek je navíc k dispozici ze záznamu, díky čemuž je možné si téma v klidu zopakovat. K tomu slouží i rozsáhlé elektronické výukové materiály a samozřejmě možnost individuálních konzultací,“ zdůrazňuje děkan prof. Martin Vokurka.

 

94868Výuka lékařství i nelékařských oborů je personálně, vybavením i prostorově náročná. Vzdělávání lékařů, zvláště pak zubních lékařů patří k nejnákladnějším vysokoškolským programům vůbec. Za šest, respektive pět let studia se náklady za jednoho studenta vyšplhají ke tři čtvrtě milionu korun. Celkově je podle děkana potřeba nadále financování posilovat. Státní příspěvky a dotace na vědeckou činnost tvoří 70 procent příjmů fakulty. Významnou položku, zhruba 20 procent, tvoří příjmy ze školného, které hradí zahraniční studenti anglických studijních programů všeobecného a zubního lékařství. Je jich ve všech ročnících celkem 700. „Přínos zahraničních studentů má několik rovin. Umožňuje nám investovat do výuky a jejího zlepšení, z čehož mají prospěch všichni studenti. Posiluje se také mezinárodní charakter fakulty a její renomé. V zahraničí jsou již tisíce lékařů, kteří vystudovali na naší fakultě a začínají nyní pracovat i ve vedoucích pozicích, což příznivě ovlivňuje další spolupráci s fakultou. Naši studenti se pak často vydávají na stáže do zahraničí,“ vysvětluje prof. Vokurka a dodává, že výuka anglických studentů probíhá částečně v jiném čase, takže s výukou českých studentů nekoliduje. V klinických ročnících navíc vykonává řada z nich nemocniční stáže v zahraničí, čímž se snižuje zátěž na fakultních klinikách.

 

Dostatečná praxe a simulační medicína

Často skloňovaným problémem dnešního vzdělávání lékařů a vůbec zdravotníků je klinická praxe během studia. Důvody shrnuje vedoucí lékař Centra medicínských simulací 1. LF UK MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. „Celosvětově klesá počet příležitostí, kdy medici mohou u lůžek nacvičovat práci lékaře. Například proto, že se významně zkracuje doba hospitalizace, nebo proto, že výkony jsou složitější než dřív. Řada stavů je řešena ambulantně a v nemocnici se vyskytuje daleko vzácněji. Častěji než dříve se stává, že pacienti nedávají souhlas k přítomnosti mediků,“ vysvětluje dr. Mlček.

Jak ale upozorňuje děkan prof. Vokurka, studenti na kliniky včetně operačních sálů během výuky běžně chodí a mohou se na praxi dohodnout i mimo rozvrh. Část výkonů, jako jsou třeba odběry krve a cévkování, ale i složitější, jako je lumbální punkce, resuscitace nebo vedení porodu, si mohou studenti nacvičit na simulátorech, a to zejména v Centru medicínských simulací při Fyziologickém ústavu 1. LF UK, které fakulta buduje už několik let. Se simulátory zde pracují už studenti prvních ročníků, což není obvyklé.

„Simulační medicína se ve světě i u nás stává nezbytnou součástí výuky. Simulace probíhají ve specializovaných učebnách, které napodobují nemocniční prostředí k nepoznání. Pacientské simulátory, chcete-li figuríny, mají mimiku, pohyby, věrné provedení kůže a vlasů, lze je ošetřovat jako skutečné pacienty. Studenti s nimi mohou pracovat samostatně, dostávají se do riskantních situací, mohou provádět výkony, které ještě nemají bezpečně zvládnuté. Z případných chyb se člověk velmi dobře učí,“ vyzdvihuje dr. Mlček.

1. LF UK rozvíjí simulace přes deset let. V 11 učebnách má 8 pacientských simulátorů a řadu modelů. Nejnáročnější je podle dr. Mlčka zorganizovat rozvrh tak, aby ve skupině bylo do šesti studentů. „To se nám daří i s pomocí pečlivě vyškolených studentských lektorů. Nejde o žádné nouzové řešení, účast starších studentů při výuce je přínosná pro obě strany. Z těch nejlepších se často rekrutují učitelé i po promoci. Spolupráce studentů s pedagogy pomáhá bořit bariéry a stavět příjemné akademické prostředí, uzavírá,“ dr. Mlček.

Den otevřených dveří budete moci navštívit zde:

https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-2022-online

 

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:
https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat