1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se v lednu otevírá veřejnosti

Pro zájemce o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů v sobotu 6. ledna 2018 od 10.00 do 13.00 připravila pražská 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Den otevřených dveří. Uchazeči o studium zde získají informace o fakultě a oborech, které lze na fakultě v akademickém roce 2018/2019 studovat, o přijímacím řízení i o studentském životě. Otevřena budou výjimečně také vybraná pracoviště fakulty – Anatomické a Stomatologického muzea s unikátními exponáty.

V několika přednáškových sálech fakulty se budou moci zájemci seznámit s podmínkami pro přijetí ke studiu v příštím akademickém roce či podmínkami přijetí bez přijímacího řízení, kde fakulta požaduje pro všeobecné lékařství průměr ne vyšší než 1,20 za poslední čtyři roky studia, u zubního průměr 1,0 a stejně tak pro obor fyzioterapie musí jít o studijní průměr na střední škole do 1,00.

„Fakulta je vnitřně velmi pestrá, nabízí mnoho oborů a disciplín, spojuje množství odborníků, učitelů, vědců. Proto je dobré konkrétní informace o ní hledat v primárních zdrojích, výročních zprávách a objektivních neinterpretovaných databázích. Neprofesionální ankety – tradičně se objevující v období před přijímacími zkouškami –, mohou být bez faktické znalosti programů fakult a skutečné váhy jednotlivých parametrů zavádějící,“ upozorňuje děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., na omezenou vypovídací schopnost takových žebříčků. I proto se Asociace lékařských fakult ČR od anket tohoto druhu opakovaně distancovala.

Jak děkan Šedo dodává, fakulta nabízí krom lékařských studií i celou řadu nelékařských oborů, nejvíce z ostatních fakult. A ačkoliv je největší, má nejlepší poměr počtu studentů na učitele v ČR. Bez dostatku učitelů a široké klinické základny se totiž třeba i menší škola stává „masovou“. Jednička je i nejproduktivnější vědeckou institucí v oblasti medicíny v naší republice a trvale se pohybuje mezi osmi nejúspěšnějšími vědeckými pracovišti obecně.

Již třetím rokem zohledňuje 1. LF UK při přijímacím řízení dobrou úroveň znalostí matematiky. Bonifikaci 20 bodů získají u příjímacího řízení ti, kteří poslední 4 roky na střední škole studovali matematiku s prospěchem ne horší než 2 nebo mají certifikát Matematika+ (Cermat) s výsledkem výborně nebo chvalitebně. „Bonifikace za matematiku je motivací pro uchazeče, kteří již na střední škole prokázali schopnost dlouhodobého kvalitního výkonu
v přírodovědné oblasti. Analýza přijímacích řízení ukazuje, že výborný prospěch
z matematiky na střední škole je významným prediktorem úspěšnosti studia. Například šance, že student, který zahájil studium, postoupí do třetího ročníku, je u bonifikovaných o 34,9 % vyšší než u studentů bez bonifikace za matematiku. Doplňuje tak výsledek přijímacích testů, které měří spíše motivaci a schopnost podat vysoký krátkodobý výkon,“ říká odborný asistent Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D.

1. LF UK výběr adeptů studia stále zkvalitňuje, protože lépe vybraní studenti studují úspěšněji a je méně těch, kteří školu nedokončí. Hladké studium bez opakování zkoušek či ročníků není komfortní jen pro studenty, ale i pro učitele a jak odborně, tak i ekonomicky pro celou školu. „Občas zmiňované představy ‚směrných čísel‘ určujících jaké procento studentů ‚nemá projít‘ jsou absurdní, uvědomíme-li si, kolik ztracené energie pedagogů a prostředků školy neúspěšný student představuje. Dotace od státu nepokrývá faktické náklady na vzdělávání mediků a studijní neúspěchy tak prohlubují ekonomickou ztrátu. O uplatnění absolventů naší fakulty hovoří jejich množství mezi významnými funkcionáři mezinárodních odborných společností, přednosty klinik – a to i na ostatních lékařských fakultách –, autory učebnic, primáři nemocnic napříč republikou, ale i jejich úspěšnost v zahraničí,“ doplňuje prof. Šedo.

Podrobnosti o Dni otevřených dveří 1. LF UK jsou k dispozici na:
https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-1-lf-uk

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:

https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod

 

Hodnocení: spravovat