1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta 2.0 s Dr. Martinem Vejražkou

101411

Doktor Martin Vejražka je absolventem 1. lékařské fakulty UK. V Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky se zabývá zejména biochemií reaktivních forem kyslíku. Na 1. LF UK vyučuje lékařskou chemii a biochemii a dále patobiochemii získaných metabolických poruch. Vede také několik volitelných předmětů. Snaží se, aby výuka byla moderní nejen obsahem, ale i formou. Je členem kolegia děkana, Akademického senátu 1. LF UK a předsedou komise pro studentské hodnocení výuky. Jeho největším
koníčkem je společenský tanec.

101412

Hodnocení: spravovat