1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Závislosti v Čechách

4. listopadu 2014 v 10.00 hodin
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK 
Na Bojišti 3, Praha 2

V ČR jsou zhruba dva miliony kuřáků, tři čtvrtě milionu problémových alkoholiků, 400 000 uživatelů marihuany a další desítky tisíc lidí závislých na lécích, pervitinu a heroinu, desítky tisíc patologických hráčů atd. Pro vystudované adiktology se zde tedy naskýtá velké pole působnosti. 1. LF UK nabízí bakalářské i magisterské vzdělání v oboru adiktologie včetně doktorského studia. Svou šíří a mezioborovou koncepcí je unikátní nejen v rámci ČR, ale i celé Evropy. 

MEDialogy - Závislosti v Čechách nyní i v médiích!


Český rozhlas Ranní plus (5.11. 2014) - stopáž: 6:00 – 10:48

Závislosti se nevyhýbají nikomu, ani dětem. Třináctka Plus (26.11. 2014)

Ověřený preventivní program bude mít lekce zaměřené na alkohol - Blesk.cz


O užívání návykových látek u dětí a dospívajících, problémech závislosti na metamfetaminu a jeho rozšíření v ČR i o vzdělávacím systému pro obor adiktologie hovořili a s vámi diskutovali:

49947prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan 1. lékařské fakulty UK

od roku 2008 přednosta jejího Ústavu biochemie a experimentální onkologie

"Být první kdo buduje nový obor je nesnadné a rizikové. 1. LF ovšem výzvy vždy vyhledávala a přijímala.“


49949prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.,

přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

"Závislosti se nevyhýbají nikomu, tedy ani žádné sociální skupině a neexistuje nic jako bezproblémové děti nebo rodiny. Existují ale cesty, jak riziko snižovat a jak problémy včas a efektivně řešit."


Hosty setkání dále byli:


ředitel Národní protidrogové centrály plk. Mgr. Jakub Frydrych

předseda České asociace adiktologů Mgr. Ondřej Sklenář


Závislosti v Čechách Závislosti v Čechách Závislosti v Čechách Závislosti v Čechách Závislosti v Čechách Závislosti v Čechách Závislosti v Čechách Závislosti v Čechách Závislosti v Čechách

Foto: Petr Heřman

Hodnocení: spravovat