1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zastavte se s legionáři

Československá obec legionářská pro návštěvníky festivalu První republika připravila ukázku výzbroje a výstroje československých legionářů z let 1914–1920. Právě českoslovenští legionáři byli základním pilířem, o který se mohl Tomáš Garrigue Masaryk opřít při jednáních o vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Krom dobových uniforem legionářů z Ruska, Francie a Itálie, které budou důkladně popsány v odpolední ukázce na Letní scéně, budou k vidění též originální zbraně a výstroj, kterou naši vojáci používali za první světové války. Návštěvníci si tak budou moci zkusit, jak byla výstroj těžká nebo jak se dobová uniforma oblékala.

Jiří Charfreitag, tajemník projektu LEGIE 100

78092

O Československé obci legionéřské

Dnes, na počátku třetího tisíciletí, si s odstupem času ani neuvědomujeme, jakého významu se dostalo vzniku čs. obce legionářské, když naši otcové a dědové se rozhodli po svém šestiletém společném bojí za svobodu národa semknout se opět v jeden šik, ať bojovali ve Francii, Rusku nebo v Itálii. Byli si příliš vědomi svého skutečného bratrství, které je udržovalo v jakémkoliv okamžiku při životě, ať během bojů, nebo i v okamžicích volna, kdy se dostali do různých problematických a nebezpečných situací. Je třeba si uvědomit, že na konci první světové války se vrátilo domů více než osmdesát pět tisíc legionářů a 59 tis. domobranců. Během války ztratili celkem 4980 legionářů a 500 domobranců. Když se vrátili konečně všichni domů ke svým drahým a mezi ostatní občany naší republiky, poznali, že je nutné udržet kontinuitu tradic legií a jejich bratrských zásad, jimiž byl veden celý zahraniční odboj. Přestože se většina za nich rozprchla ke svým původním civilním zaměstnáním a nebo řada z nich zůstala v armádě, poznali, že je nutné se nadále mezi sebou organizovat. Vynutila si to snaha podílet se i v budoucnu na budování státu, jehož základy vytvořili právě oni svými obětmi. Považovali to za svou povinnost vůči bratřím, kteří zahynuli v daleké cizině.

78140

Již od počátku roku 1920, kdy utichly boje o Těšínsko a jižní Slovensko, se začaly tvořit v jednotlivých krajích legionářské organizace, bohužel bez jednotné koncepce a přesně stanoveného plánu a programu. Docházelo pochopitelně při tom k řadě závažných chyb a ke zbytečným nesvárům. Nakonec se vše postupně urovnalo a legionáři se seskupili do dvou větších celků : Svazu čsl. legionářů a Družiny čsl. legionářů. Vedení svazu čsl. legionářů však po čase ztratilo ideu nadstranickosti legií a začalo koketovat s komunisty. To pochopitelně většina členů svazu odmítla. Především ruští legionáři si byli vědomi toho, jak rozkladně působili na jejich řady právě čeští rudoarmějci v době, kdy se legionáři probíjeli po magistrále, aby se z Vladivostoku dostali konečně domů. Došlo proto k vyjádření naprosté nespokojenosti vůči vedení Svazu čsl. legionářů, které mělo své vyústění právě před 80-ti lety, dne 15.7.1921 v Praze, kdy po jednání s Družinou čsl. legionářů vznikla jednotná a zcela nestranná organizace "Čs. obec legionářská".

Více o historii ČsOL na http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/o-nas/historie-csol

Zastavte se s legionáři Zastavte se s legionáři Zastavte se s legionáři Zastavte se s legionáři Zastavte se s legionáři Zastavte se s legionáři

 

Hodnocení: spravovat