1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zájemce o studium přivítá 1. lékařská fakulta 7. ledna

(Praha, 2. ledna 2023) Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy proběhne v sobotu 7. ledna 2023. Zájemci o studium se mohou těšit na komentované prohlídky fakultních pracovišť, setkání se zástupci fakulty i studenty a studentskými spolky. Dozví se, jak vypadá výuka, co obnáší přijímací řízení i jaký je studentský život na lékařské fakultě. „Jsem velmi rád, že po covidové pauze se letos budeme moci se zájemci o studium setkat osobně,“ říká děkan 1. lékařské fakulty profesor Martin Vokurka. „Setkání bývají mnohdy inspirující a fakulta nabízí všem motivovaným uchazečkám a uchazečům spoustu možností v rámci studia i mimo něj,“ dodává.

Den otevřených dveří začne v 9:30 úvodním slovem děkana a vedení 1. LF UK. Od 10 hodin budou následovat komentované prohlídky jednotlivých pracovišť a učeben, které budou trvat až do 13 hodin. Během dne otevřených dveří se uchazeči o studium budou moci setkat s pedagogy i studenty a prohlédnout si prezentace studentských spolků. Proběhne také chat se studijními referentkami a studenty, kteří zodpoví dotazy ohledně studia na fakultě. Na fakultním YouTube kanálu pak budou informační videa ke všem studijním oborům.

99377Podle zástupců fakulty je mnoho důvodů, proč si zvolit studium právě na 1. lékařské fakultě. Vyučují zde skvělí pedagogové, řada z nich je ve vedení prestižních tuzemských i zahraničních odborných vědeckých společností, ve vedení klinik a ústavů českých nemocnic nebo v redakčních radách renomovaných časopisů. Patří nejen k domácí, ale i světové špičce. „Máme i mnoho mladých a motivovaných vyučujících, kteří přináší inovativní metody vzdělávání. Velkým benefitem pro studenty je také to, že naše fakulta má nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v České republice, například s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze sdílíme 36 pracovišť,“ vyzdvihuje děkan 1. LF UK. „Vybudovali jsme také unikátní Centrum medicínských simulací, které patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím svého druhu v České republice, a především je plně zapojeno do výuky vlastně od jejího počátku. Tento způsob učení studenty lépe připraví na klinickou praxi,“ upřesňuje. Specializované učebny simulačního centra, které si zájemci o studium budou moci prohlédnout, umožňují nacvičovat péči od základních výkonů až po komplexní postupy v akutních či život ohrožujících stavech.

Termín podání elektronické přihlášky:

do 28. února 2023

Termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské a navazující magisterské programy: 7. června 2023

Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 5. června 2023

Náhradní termín: 16. června 2023

Nelékařské obory se těší stále větší oblibě

V posledních letech roste zájem o nelékařské obory, meziročně se hlásí stále více studentů a v loňském roce byla překonána hranice dvou tisíc podaných přihlášek. Zájemci o nelékařské studijní programy mohou na 1. LF UK studovat adiktologii, ergoterapii, nutriční terapii, porodní asistenci, fyzioterapii nebo všeobecné ošetřovatelství. Právě všeobecné ošetřovatelství je nejnověji otevřeným oborem. Ve třech letech připraví pro praxi kvalifikované sestry s vysokoškolským, bakalářským titulem. Absolventky a absolventi získají bohaté teoretické i praktické znalosti. Praktická výuka je zásadní, studenti si během ní osvojí ošetřovatelské postupy, schopnost plánovat, poskytovat i vyhodnocovat zdravotní péči a jednat se zdravými i nemocnými klienty. Zájemci o tento obor se mohou těšit na komentované prohlídky, při kterých se podívají do učeben a uvidí například ukázky nácviku reálných situací, které ošetřovatelé běžně řeší.

99380Zajímavý program nabídnou na den otevřených dveří i další nelékařské studijní programy, ergoterapie a fyzioterapie. Uchazeči o studium, kteří se zajímají o rehabilitaci, chtěli by se stát ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem, se mohou přijít podívat přímo na Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN nebo se zúčastnit online prostřednictvím MS Teams. Od vyučujících, studentů i absolventů se dozví, co obnáší studium ergoterapie i fyzioterapie. Po celou dobu akce bude prostor pro dotazy. Zájemci si dále budou moci prohlédnout prostory kliniky, kde probíhá výuka a zároveň ergoterapie i fyzioterapie s pacienty po poškození mozku. Dozví se také, jak ergoterapeuti pomáhají lidem žít život naplno i přes různé zdravotní problémy. Budou si moci prohlédnout nejrůznější kompenzační pomůcky, vyzkoušet jízdu na mechanickém vozíku, oškrábat brambory pouze jednou rukou ve cvičné kuchyňce, procvičit si smysly nebo si třeba vyzkoušet některé robotické přístroje. „Myslím, že uchazeči o studium se mají během dne otevřených dveří opravdu na co těšit – a my se těšíme na ně,“ uzavírá děkan 1. lékařské fakulty profesor Vokurka.

Aktuální informace o dni otevřených dveří naleznete zde:
https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-2023

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:
https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod

Hodnocení: spravovat