1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výchova lékařů v Čechách

47124

3. června 2014 v 10.00 hodin
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
Na Bojišti 3, Praha 2

V České republice je v současnosti více než 40 000 lékařů. Ročně dokončí studium na 8 lékařských fakultách asi 2500 absolventů – z toho téměř pětina na 1. lékařské fakultě UK. Obstojí české medicínské školství ve srovnání se zahraničím? Kolik stojí výchova jednoho lékaře v českých podmínkách? Kam mají naši absolventi po studiu namířeno? Jaká je srážka s realitou po odchodu ze školy? A kdy se vlastně doktor stává dobrým lékařem?

Data a fakta o 1. LF UK

  • 4500 studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství a nelékařských oborů
  • 800 studentů z 50 zemí v anglických programech
  • 1700 vědecko-pedagogických pracovníků
  • výuka v 5 pražských nemocnicích
  • 540 absolventů všech oborů ročně
  • 700 postgraduálních studentů


MEDialogy - Výchova lékařů v Čechách i v médiích!

Výchova lékaře k etice- Česká televize

Děkan Šedo: Vzdělání jednoho lékaře stojí 800 tisíc korun - Deník.cz

Onkologie v biomedicínském badatelském rozměru. - ČR Dvojka

 


Hosty setkání byli:

47001prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

děkan 1. lékařské fakulty UK, od roku 2008 přednosta jejího Ústavu biochemie a experimentální onkologie ,absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK (dnešní 1. LF UK) v roce 1986

"Naše studenty nechceme učit chodit, chceme je učit hledat nové cesty"47000MUDr. Jana Mašková,

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, absolvovala 1. lékařskou fakultu UK v roce 2013

"Dobrá škola má učit nejen o možnostech medicíny, ale také o pokoře k ní" 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat