1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Univerzita třetího věku – vědomosti i pocit lepšího zdraví

Před 30 lety byla na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy založena Univerzita třetího věku (U3V). Zájem seniorů toužících po vědění neustává. Kromě znalostí o biologii člověka si absolventi odnášejí i další benefity – zvýšení životní aktivity, sebedůvěru a pocit zdraví.

Senioři se při výuce na U3V mohou během čtyř semestrů dovědět vše podstatné o biologii člověka – od buňky přes správné fungování lidského těla, jeho onemocnění a předcházení nemocem až po výživu ve stáří či duševní hygienu. Již při sestavování prvního programu U3V před 30 lety bylo jasné, že výuka nemůže nést žádný znak profesní přípravy, při níž se vychovávají zdravotničtí profesionálové. Jejím cílem je poskytnout dostatek informací k tomu, aby posluchači porozuměli funkci jednotlivých orgánů i celého organismu. Součástí výuky je i stručná historie medicíny a poznatky o významných osobnostech české lékařské vědy, jakou byl např. J. E. Purkyně. Snahou pedagogů 1. LF UK je podat posluchačům co nejsrozumitelněji zajímavé informace. „Moc si vážím nejen aktivního přístupu studentů U3V a jejich zájmu se dál vzdělávat, ale i pedagogů naší fakulty, kteří se výukou seniorů podílejí na popularizaci medicíny a zdravotní osvětě v řadách široké veřejnosti,“ chválí všechny účastníky U3V děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Hlavním garantem programu U3V byl v roce 1987 ustanoven tehdejší proděkan 1. LF UK fakulty prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. Spolu s významným českým geriatrem a prvním přednostou Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Jiřím Neuwirthem, CSc., provedl po prvním ročníku šetření studentů U3V. Jak lékaři již tehdy zjistili, pro mnohé posluchače, kteří v minulosti z nejrůznějších důvodů nemohli studovat, znamenala možnost, alespoň tímto způsobem navštěvovat univerzitní studium, splnění životního snu. Navíc u statisticky významné části posluchačů studium vedlo k nárůstu sebedůvěry, pocitu zvýšené životní aktivity a zlepšeného pocitu zdraví.

Tyto „vedlejší efekty“ studia na U3V potvrzuje také současný garant U3V na 1. LF UK přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. „Navštěvování školy neposkytuje studentům jenom poznatky jako takové, ale i seznámení se a setkávání s učiteli a vrstevníky – je tedy i důležitou společenskou záležitostí. Studenty bezpochyby zajímají přednášky, ale pro mnohé dámy je to i vítaná příležitost pěkně se obléknout, upravit se a vyjít „mezi lidi“. Samozřejmě podobně to platí i pro pány, i když těch je mezi účastníky kurzů o poznání méně. Často se také stává, že se studenti scházejí i mimo výuku, a to mnohdy ještě dlouho po ukončení společné návštěvy kurzů. Vznikají zde i četná trvalá přátelství,“ říká profesorka Topinková. Podle ní hraje důležitou roli i to, že se zvyšuje kredit seniora v rodině. „Vnoučata se ráda pochlubí – naše babička studuje na lékařské fakultě!“ dodává. Dvouletá výuka U3V probíhá v jarním a zimním semestru – vždy jednou týdně po dvou hodinách. Podmínkou přijetí do kurzu je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání s maturitou. Toto může být za určitých okolností prominuto. Studium je bezplatné, pouze zahajovací manipulační poplatek činí 500 korun. Účastníci Univerzity třetího věku po ukončení studia, které je podmíněno úspěšným složením závěrečného testu, dostávají diplom, tedy přesněji řečeno Osvědčení o ukončení studia. Oba slavnostní akt se koná ve Velké aule Karolina. Po absolvování základních kurzů mohou studenti pokračovat v pokračovacím kurzu „Novinky v medicíně“ nazývaném také jako „Klub absolventů univerzity třetího věku“, kde mají další možnosti se dále vzdělávat v přednáškovém cyklu, který se každoročně obměňuje. Pro letošní rok jsou pro Klub absolventů U3V v zimním semestru připraveny zajímavé kapitoly z očního lékařství a v letním semestru novinky v metabolismu a výživě. Přednášky se konají jednou týdně.

Zájem o studium je mezi seniory velký. Jsou mezi nimi většinou Pražané, ale dojíždějí i mimopražští. „Letos se do 1. ročníku přihlásilo přes 60 studentů, přitom kapacita je zhruba 70. Pokud má tedy ještě někdo o studium zájem, může se přihlásit,“ vypočítává Ing. Barbora Kasalová ze studijního oddělení 1. LF UK.

 

Hodnocení: spravovat