1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Univerzita třetího věku na 1. LF UK (U3V)

72150

Prezenční kurzy U3V

Univerzita třetího věku (U3V) je součástí programu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Kurzy U3V patří do kategorie zájmových kurzů. Studium je určeno seniorům, kteří dosáhli důchodového věku a mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných medicínských oborech.

Na 1. lékařské fakultě UK má U3V již dlouholetou tradici, v roce 2017 uplynulo 30 let od zahájení těchto kurzů. K dispozici je studium v základním kurzu, který je dvouletý a kde se uchazeči mohou dozvědět vše podstatné o biologii člověka – od buňky přes správné fungování lidského těla, jeho onemocnění a předcházení nemocem až po výživu ve stáří či duševní hygienu. Po absolvování se lze zapsat do navazujícího ročního kurzu, který uchazečům přiblíží nové poznatky v medicíně. Do tohoto kurzu se lze hlásit opakovaně, protože každý rok je jeho tématem jiný medicínský obor. Úspěšní absolventi základního kurzu dostávají při slavnostním ceremoniálu v Karolinu z rukou významných představitelů 1. LF UK Osvědčení o absolvování kurzu.

Všeobecné informace o Univerzitě třetího věku na 1. lékařské fakultě UK v Praze

Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.

Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.


Kurzy pro akademický rok 2023/2024:


A) Biologie člověka I., II. (1. ročník - čtvrtek) a Biologické principy péče o zdraví I., II. (2. ročník - středa)

Místo a doba konání: Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2, zimní semestr v průběhu říjen - prosinec, letní semestr únor - květen

Přednáškové dny:  středa a čtvrtek  14.30 - 16.30. 

Přednášky se konají 1x týdně, každý dvouletý kurz vždy v jeden z uvedených dní. Témata přednášek - viz příloha. Kurz nabízíme opakovaně ve stejném znění.

Přihlášky do kurzu U3V Biologie člověka 1. ročník vydáváme na vyžádání od května do naplnění kapacity 70 posluchačů.  Poplatek za celý kurz činí 1.500,- Kč je splatný v hotovosti před zahájením první přednášky. 

Zájemci o toto studium obdrží další informace přímo na studijním oddělení 1. LF UK.Kontakt: Ing. Barbora Kasalová, e-mail: barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 1.LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, tel. 22496 4243


B) Novinky v medicíně - kurz určený výhradně pro absolventy přednášek Biologie člověka na 1. LF UK

Na letní semestr akademického roku 2022/2023 je v plánu blok přednášek týkající se výživy - viz příloha

Posluchači jsou seznamováni s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně.

Přednáškovým dnem je úterý 14.00-16.00 hod. 

Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, velká posluchárna.

Zájemci pro velký počet tvoří dvě skupiny - A a B. Docházejí střídavě jedenkrát za 14 dní na identické přednášky.

Poplatek za kurz pro zájemce činí na dva semestry Kč 500,- splatný před první přednáškou, další informace obdrží adepti po vyplnění přihlášky na děkanátu v Kateřinské 32 -  informace o přihlašování a kontakt viz výše u sekce A) Biologie člověka.

 

Hodnocení: (hodnotilo 53 uživatelů) spravovat