1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Telemedicína může snížit počet návštěv u lékaře o polovinu

(Praha, 7. 4. 2021) Covid-19, obezita, sport a telemedicína, jsou v současnosti často skloňovanými termíny. V posledním roce ubylo preventivních prohlídek, pacienti častěji rušili kontroly, nechávali si předepisovat e-recepty, dostupnost péče se mírně zhoršila. Konference LIFMAT 2021 – Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu, která proběhne ve čtvrtek 8. dubna v Cubex centru, si klade za cíl ukázat, kudy se v praxi ubírají cesty telemedicíny, a představit možná řešení pro budoucnost.

„Moderní technologie poslední desítky let ovlivňují náš život. Nejprve nám ho ulehčily, respektive díky nim v našem životě postupně ubývalo pohybu, a nyní při intervencích životního stylu nám pomáhají množství pohybu zase navyšovat. Současná demografická i epidemická situace vyžaduje zvýšit efektivitu práce ve všech oborech medicíny, aby bylo možno poskytnout adekvátní péči co nejvíce pacientům,“ přibližuje téma konference LIFMAT 2021 předseda programového a organizačního výboru doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

91795Na konferenci LIFMAT 2021 vystoupí řada odborníků z různých oborů včetně lékařů a nutričních specialistů působících na 1. LF UK, která je jednou z institucí, jež nad konferencí převzaly záštitu. Hlavní program uvede vedoucí obezitologického centra III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN a předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Ten upozorňuje například na některé obecné výhody telemedicíny. „Zaváděním moderních technologií a komunikačních kanálů do medicíny se dá ušetřit odhadem až 50 % návštěv, pokud pacienta znáte dobře,“ míní prof. Svačina, jenž se zabývá lékařskou informatikou a je specialistou v oboru vnitřního lékařství, diabetologie a endokrinologie.

Právě v oblasti péče o diabetiky, kterých je v České republice podle dat České diabetologické společnosti okolo jednoho milionu, nachází telemedicína už delší dobu své uplatnění. „Za posledních 10 let došlo k neuvěřitelnému zlepšení péče především o diabetiky 1. typu a moderní technologie kontinuálního měření z podkožních senzorů (CGM a FGM) přispělo k výraznému zlepšení kompenzace u našich pacientů,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Prázný, Ph.D., CSc., z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, jenž je vědeckým sekretářem a předsedou Technologické sekce České diabetologické společnosti.

Kromě diabetologie se telemedicína rychle rozvíjí také v kardiologii. V praxi už jsou běžně využívány moderní technologie v akutní kardiologii, potenciál má medicína „na dálku“ také v kardiorehabilitaci, jak potvrzuje doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN. „Kardiorehabilitace je jednou z oblastí kardiologie, kde si lze představit využití telemedicíny i s pomocí běžně dostupných aplikací se zapojením nelékařů – fyzioterapeutů, nutričních terapeutů a psychologů,“ říká doc. Tuka.

Konference propojuje odborníky nejen z medicíny, ale také z oblasti moderních technologií. Důkazem je bohaté zastoupení zástupců z ČVUT Fakulty elektrotechnické. „Platformy, na kterých se setkávají výzkumníci jak z technologického, tak z medicínského prostředí, jsou ideálním místem pro iniciaci budoucí spolupráce a hledání nových řešení pro praxi,“ shrnuje doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVÚT technického v Praze.

Přes nepopiratelný potenciál telemedicíny vyzývají odborníci ke střízlivému přístupu. „Telemedicína hraje jen pomocnou roli a občas se její význam přeceňuje,“ uzavírá MUDr. Cyril Mucha z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK, jeden z hlavních autorů Doporučených diagnostických a terapeutických postupů pro všeobecné praktické lékaře s názvem Telemedicína.

Hodnocení: spravovat