1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Systém pro distanční rehabilitaci z 1. LF UK míří do praxe

(Praha, 16. 12. 2020) Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického spolupracující v týmu Výzkumného centra Albertov vyvinuli systém, díky kterému budou moci pacienti rehabilitovat ve svém domácím prostředí, aniž by museli bezpodmínečně docházet do ambulance. Systém Telerehabilitace umožní zdravotníkům dohlížet na dodržování terapeutického plánu a v případě potřeby do průběhu terapie okamžitě zasáhnout. Distanční vedení rehabilitace je vítané zejména za současné epidemické situace, ale uplatní se i v normálních časech. Aktuálně se připravuje transfer technologie do praxe a její komercializace.

Adekvátní rehabilitace je v mnoha případech klíčová pro celkové uzdravení pacientů a jejich návrat do každodenního života. Zejména během jarní koronavirové vlny ale došlo k výraznému útlumu ambulantní fyzioterapeutické péče. Zanedbání včasné rehabilitace přitom může vést podle MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, k vážným zdravotním následkům. „Kritická je situace zejména pro pacienty po čerstvých úrazech, operacích či cévních mozkových příhodách. Tito pacienti potřebují kontinuální rehabilitaci. Například po poškození mozku je pro obnovení ztracených funkcí nejdůležitější období prvních tří až šesti měsíců,“ zdůrazňuje Angerová.

90922Potenciálně nebezpečnými komorbiditami mohou pacienti trpět z nedostatku pohybu, ale i z příliš vysoké fyzické aktivity. Proto je žádoucí u pacientů propuštěných do domácího prostředí provádět dohled nad správným dodržováním terapeutického plánu. To má nyní umožnit systém vyvinutý Výzkumným centrem Albertov, kde jsou zastoupeni přední odborníci na vývoj telemedicínských technologií z 1. LF UK a ČVUT. Základem nově vytvořeného systému jsou monitorovací a cvičební pomůcky – krokoměr, stabilometrická plošina a tablet s terapeutickými hrami. Naměřená data budou zaznamenávána a přenášena do zdravotnického zařízení, kde je může průběžně vyhodnocovat odpovědný terapeut. Díky tomu bude možné pacienta včas upozornit na nedodržování plánu, případně terapii dále přizpůsobovat, aniž by musel pacient vkročit do ambulance.

Na cestě do praxe

Jak vysvětluje vědecký garant projektu Ing. Jan Kašpar z Centra podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK, systém Telerehabilitace navazuje na předchozí aktivity meziuniverzitního Výzkumného centra Albertov: „Na našem pracovišti se telemedicínou zabýváme dlouhodobě. Myšlenky na diagnostiku a terapii distančním způsobem vznikly již před rokem 2015, kdy byly úspěšně komercializovány výsledky výzkumu, ze kterého vzešla stabilometrická plošina (tzv. HomeBalance) pro pacienty s poruchou stability, zejména pacienty s centrální mozkovou příhodou. Tato cvičební terapeutická pomůcka byla ovšem původně ‚off-line‘, proto jsme rozpracovali i její distanční využití,“ říká Ing. Kašpar a dodává, že systém by se měl v budoucnu dočkat rozšíření. „Připravujeme výzkumný program s dalšími partnery, ve kterém budeme rozšiřovat portfolio senzorů a cvičební obsah pro další pacientské skupiny a diagnózy, například pro rehabilitaci horních končetin, kognitivní trénink, různá aktivizační cvičení a podobně.“

Už nyní probíhá transfer telerehabilitačního systému do praxe. Prostřednictvím univerzitní společnosti Charles University Innovations Prague (CUIP) se z Flexicare s.r.o. stává spin-off společnost, tedy společnost se spoluúčastí Univerzity Karlovy, která bude do budoucna nabízet různým poskytovatelům know-how a licence v oblasti telemedicínských technologií vyvinutých Výzkumným centrem Albertov. „Velice mě těší, že technologie z Univerzity Karlovy opět budou pomáhat lidem. CUIP tak plně dosahuje svého poslání, ke kterému bylo založené,” dodává ředitel CUIP Otomar Sláma.

„Telemedicína je v současnosti z pochopitelných důvodů na vzestupu. Jsem rád, že vědci z naší fakulty se podílí na terapeutických postupech a technologiích, které lze v této souvislosti dobře využít v praxi a ze kterých budou mít pacienti dlouhodobě zdravotní prospěch,“ vyzdvihuje děkan 1. LF UK doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Odkaz na videoprezentaci systému Telerehabilitace najdete ZDE.

 

Hodnocení: spravovat