1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

EHP-BFNU-OVNKM-4-145-2024: Studying psychoactive prescription medication misuse in the Czech population: Exchanging expertise in pharmacoepidemiological registry-based research and strengthening collaboration with Norway

Registrační číslo: EHP-BFNU-OVNKM-4-145-2024 

Název výzvy:  4. Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 Programová priorita: 

Realizace projektu:  Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 

Řešitel projektu:  Gabriela Rolová, Ph.D. 

Popis projektu:  Zneužívání psychoaktivních léků na předpis s návykovým potenciálem vyvolává rostoucí obavy nejen v Česku, ale i v dalších evropských zemích. Monitoring rozsahu a důsledků zneužívání léků na předpis je klíčový pro cílená opatření v oblasti veřejného zdraví s cílem snížit rizika a podporovat celkový well-being populace. Tato iniciativa cílí na výměnu odborných znalostí a posílení kapacit v adiktologickém/farmakoepidemiologickém výzkumu založeném na registrech a zkoumání potenciálu společného výzkumného projektu o užívání psychoaktivních léků na předpis. Hlavním cílem je posílení excelence ve výzkumu a podpora spolupráce mezi Českem a Norskem příspívající k vzájemně prospěšnému partnerství. Usilujeme o získání teoretického, metodologického a analytického know-how norských zkušeností se zdravotnickými registry a aplikaci těchto poznatků na epidemiologický výzkum zneužívání léků na předpis v Česku a Norsku. 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 („Bilaterální fond“) 

Partneři projektu: Norwegian Institute of Public Health; University of Oslo, Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF)

Hodnocení: spravovat