1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Specializace ve zdravotnictví - obor Adiktologie


ŠKOLITEL TÉMATA
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Ing. Mgr.  Vendula Běláčková, Ph.D.                            
doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Ecological Momentary Assessments and Interventions in Clinical Trials of Methamphetamine Dependence Non-Pharmacologic Treatment
Ecological Momentary Assessments and Interventions in Clinical Trials of Methamphetamine Dependence Pharmacologic Treatment
Outcome Evaluation of School-based Universal Prevention Intervention Targeting Alcohol, Tobacco, and Drugs

Jean-Paul Grund, Ph.D. 

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

MUDr. Laura Krekulová, Ph.D.

Aspekty terciální prevence injekčního užívání drog


prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.       

ADHD and its influence of psychological functions and treatment in clients of therapeutic communities
Association between olfactory senses and alcohol induced organic damage

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.                                       
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Mgr. Bc. Karel Dobroslav Riegel, Ph.D. 1. Personality assessment in Addictology
2. Treatment for comorbid patients with personality disorders and addictions
3. Applicated Clinical psychology in Addictology
4. Developmental psychopathology in Addictology
doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc. 1. Kvalita života osob s disabilitou v kombinaci s užíváním návykových látek a závislostí (Hledání komplexních vztahů mezi kvalitou života u osob s fyzickou disabilitou, užíváním návykových látek a závislostmi)
2. Nákladové analýzy v adiktologii
(Komplexní analýzy zaměřené na vyčíslení nákladů a nákladové efektivity intervencí v adiktologii z perspektivy plátce - zdravotních pojišťoven, poskytovatele péče - zdrav. zařízení, pacienta a jeho rodiny a nakonec z celospol. perspektivy)
Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Hodnocení: spravovat