1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví


ŠKOLITEL TÉMATA
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 1. Alkoholová politika v České republice a mezinárodním srovnání
2. Potenciál a meze uplatnění iniciativy WHO SAFER v České republice a mezinárodním srovnání
3. Epidemiologie užívání alkoholu u vybraných populačních skupin
Ing. Mgr.  Vendula Běláčková, Ph.D.                            
prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

1. Výzkum a aplikace eHealth a mHealth při léčbě závislostí
2. Výzkum a aplikace eHealth a mHealth v prevenci rizikového chování
3. Udržovací léčba opioidy - využití údajů z národních zdravotních registrů
4. Farmakoterapie a využití údajů z národních zdravotních registrů
5. Národní systém školské prevence rizikového chování v České republice

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

doc. MUDr. Laura Krekulová, Ph.D.

1. Možnosti odborné péče pro uživatele návykových látek po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
2. Reintegrace osob se závislostí na psychoaktivních látkách po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
3. Terciální prevence injekčního užívání návykových látek

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.       

1. Studie závislostí v praxi vzdělávání a odborné přípravy
2. Klinický výzkum závislostí: probíhající výzkumné projekty pracoviště

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.                                        1. Epidemiologie problémového / intenzivního užívání drog (odhady a vzorce prevalence)
2. Substituční léčba opioidy (epidemiologie závislosti na opioidech, výsledky, pokrytí)
3. Intervence snižování škod u lidí, kteří injekčně užívají drogy
4. Epidemiologie úmrtí souvisejících s drogami
5. Epidemiologie infekčních nemocí souvisejících s drogami
6. Populační průzkumy týkající se užívání návykových látek a závislostí na chování
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Mgr. Bc. Karel Dobroslav Riegel, Ph.D. 1. Diagnostika osobnosti v adiktologii
2. Terapie komorbidních pacientů s poruchami osobnosti a závislostními poruchami
3. Aplikovaná klinická psychologie v adiktologii
4. Vývojová psychopatologie v adiktologii 

doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc. 1. Kvalita života osob s disabilitou v kombinaci s užíváním návykových látek a závislostí (Hledání komplexních vztahů mezi kvalitou života u osob s fyzickou disabilitou, užíváním návykových látek a závislostmi)
2. Nákladové analýzy v adiktologii (Komplexní analýzy zaměřené na vyčíslení nákladů a nákladové efektivity intervencí v adiktologii z perspektivy plátce - zdravotních pojišťoven, poskytovatele péče - zdrav. zařízení, pacienta a jeho rodiny a nakonec z celospolečenské perspektivy)
MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D. 1. Nadužívání analgetik u osob v seniorském věku v ergoterapeutické péči  
2. Posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity u osob s poruchami vyvolanými působením psychoaktivních látek, vyhláška o posuzování invalidity č. 359/2009 Sb. 
Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
1. Komorbidita adiktologických a duševních poruch
2. ADHD a užívání drog
3. Vliv lékové závislosti na vybrané psychické funkce a kvalitu života v léčbě závislosti
4. Posouzení kognitivních funkcí a jejich rehabilitace v léčbě závislostí
5. Diagnostika v adiktologii

Hodnocení: spravovat