1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie


ŠKOLITEL TÉMATA
Ing. Jiří Baloun, Ph.D. Epigenetické faktory u osteoartrózy
RNDr. Monika Beličková, Ph.D.
RNDr. Pavel Branny, CSc.

MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D. 1) Studium genetických a epigenetických markerů u pacientů se srdečním selháním před a po transplantaci srdce
2) Studium kardiovaskulárního rizika u pacientů s dyslipidémií prostřednictvím genomické a metabolomické analýzy
doc. RNDr. Petr Dráber, CSc.

RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.
RNDr. Pavel Flachs, Ph.D.

doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Mgr. Hana Hájková, Ph.D.
Ing. Jiří Hašek, CSc.

RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.

MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 1) Nádorově specifické mechanismy vzniku a propagace signálu z B-buněčného receptoru u lymfomů.
2) Nové nádorově specifické mechanizmy aktivace PI3K/AKT signální dráhy u lymfomů.
3) Chromozomální aberace a regulace transkripce u folikulárního lymfomu.
RNDr. Jiří Hejnar, CSc.

RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D.

Molekulárně genetická analýza genů u pacientů s feochromocytomem a paragangliomem
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.

RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc. Skreening mutací podmiňujících familiální hypercholesterolémii v české populaci. Analýza faktorů determinujících vznik kardiovaskulárních onemocnění u těchto jedinců
prof. Dr. Ing. Radovan Hynek Vývoj nových metodických přístupů umožňujících charakterizaci kostních tkání v ortopedii na molekulární úrovni.
RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 1. Studium úlohy známých a kandidátních predispozičních genů zodpovědných za vznik hereditárních nádorových onemocnění.
2. Studium klinického významu celogenomových individuálních genotypů pro stratifikaci rizika vzniku hereditárních nádorových onemocnění.
doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc.

prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.

MUDr. Hana Klamová, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.
MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.
Analýza genových produktů vznikajících v důsledku alternativního sestřihu pre-mRNA a jejich význam v onkogenezi karcinomu prsu
RNDr. Marie Kočová, CSc.

doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D.
RNDr. Jiří Král, Dr.

RNDr. Irena Lichá, CSc.

doc. RNDr. Marie Lipoldová, CSc.

prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc.

MUDr. Libor Macůrek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.
RNDr. Petr Malý, CSc.
MUDr. Zora Mělková, Ph.D.

prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

Ing. Alena Opattová, Ph.D.
MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.
doc. RNDr. Berta Otová, CSc.

prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

Ing. Miroslav Petříček, CSc.

RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.

RNDr. Zuzana Sieglová, CSc.

MUDr. Jakub Sikora, Ph.D.
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
RNDr. Júlie Starková, Ph.D.

Studium vzniku rezistence na klíčové cytostatikum L-asparaginázu u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií / Deciphering the cause of resistance to crucial cytostatic drug L-asparaginase in patients with acute lymphoblastic leukemia

Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.
RNDr. Miroslav Svoboda, Ph.D.
MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

Mgr. Lenka Šlachtová, Ph.D. Geneticke defekty a rizikove faktory zpusobujici Amyotrofickou lateralni sklerozu u slovanske populace
RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

RNDr. Ivana Stružinská, Ph.D.
Ing. Zdeněk Trachtulec, Dr.

RNDr. Libuše Váchová, CSc.

doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.

doc. MUDr. Veronika Válková, CSc.
RNDr. Karina Savvulidi Vargová, Ph.D.
MUDr. Pavel Vodička, CSc.

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.

RNDr. Marie Weiserová, CSc.

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Mgr. Petra Zemánková, Ph.D. 1. Paralelní analýza omických dat pro identifikaci germinálních variant způsobujících vznik dědičných nádorových onemocnění.
2. Integrace predikčních nástrojů do algoritmů pro identifikaci germinálních variant z integrativních omických analýz.
Mgr. Martina Živná, Ph.D.
Hodnocení: spravovat