1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

RESTAUROVÁNÍ ČÁSTI SBÍRKY MUZEA NORMÁLNÍ A SROVNÁVACÍ ANATOMIE 1. LF

Restaurování mumifikovaných ostatků Homo sapiens, inv. č. B/9/15, vč. Laboratorního průzkumu

Identifikační číslo: 134D524000317Evidenční číslo: B/9/15

102418Projekt fyzicky ukončen.

Projekt je realizován z dotace Ministerstva kultury, Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví II - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, ISO II D

Realizace projektu: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2023

Příjemce projektu: Univerzita Karlova - 1. LF UK

Řešitel projektu: Mgr. Andrej Shbat PhD.

Popis a cíl projektu: Projekt spočívá v restaurování mumifikovaných naturfaktů ze sbírek Muzea normální a srovnávací anatomie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na základě laboratorního průzkumu bude stanoven postup restaurování mumifikovaných ostatků a jeden ze sbírkových předmětů bude zrestaurován (inv. č. B/9/15) .

Dedikace projektu:
Projekt „Restaurování mumifikovaných ostatků Homo sapiens, inv. č. B/9/15, vč. Laboratorního průzkumu“ (identifikační číslo: 134D524000317) je podpořen ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, program: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (ISO II/D).

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Adlerová PhD.

Foto před zahájením: 102419

 

Foto po realizaci: 

103169

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat