1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

RESTAUROVÁNÍ ČÁSTI SBÍRKY MUZEA NORMÁLNÍ A SROVNÁVACÍ ANATOMIE 1. LF

 

RESTAUROVÁNÍ ČÁSTI SBÍRKY MUZEA NORMÁLNÍ A SROVNÁVACÍ ANATOMIE 1. LF

Restaurování mumifikovaných ostatků Homo sapiens, inv. č. B/9/17, vč. Laboratorního průzkumu

Identifikační číslo: 134D524000405
Evidenční číslo: B/9/17

   
Projekt probíhá.

Projekt je realizován z dotace Ministerstva kultury, Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví II - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, ISO II D

Realizace projektu: 2. 5. 2024 - 31. 12. 2024

Příjemce projektu: Univerzita Karlova - 1. LF UK

Řešitel projektu: Mgr. Andrej Shbat PhD.

Popis a cíl projektu:
Projekt spočívá v restaurování mumifikovaného naturfaktu ze sbírek Muzea normální a srovnávací anatomie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pocházejícího z konce 19. století. Na základě laboratorního průzkumu bude stanoven postup restaurování mumifikovaných ostatků a jeden ze sbírkových předmětů bude zrestaurován a konzerován (inv. č. B/9/17) . Dojde k profesionálnímu vyčištění, provedení retuší, konsolidování a zpevnění tkání a kostí.

Dedikace projektu:

Projekt „Restaurování mumifikovaných ostatků Homo sapiens, inv. č. B/9/17, vč. Laboratorního průzkumu“ (identifikační číslo: 134D524000405) je podpořen ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, program: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (ISO II/D).

Kontaktní osoba:
PhDr. Oto Mestek


Foto před zahájením: