1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

stuka| tisk | spravovat

Psychiatrie - výukové materiály na WWW

Výukové materiály z psychiatrie

 

 • Psychiatrie: pro 5. ročník(CZ, 2011) - prezentace přednášek (v Adobe Presenter) z psychiatrie pro studenty 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Zahájení, úvod - Psychiatrie a společnost; Obecná psychopatologie; Organicky podmíněné duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; Specifické poruchy osobnosti; Poruchy příjmu potravy; Dětská psychiatrie; Neurotické poruchy; Psychoterapie; Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v klinické praxi; Klinická psychologie. Přednášky jsou doplněny odkazem na test znalostí na základě databáze otázek a odpovědí používaných při zkoušce.
 • Testy z psychiatrie na Internetu (CZ, 2009) - databáze 670 otázek a odpovědí s možností testovacího nebo výukového režimu prohlížení
 • Základy biologické psychiatrie (CZ, 2013) - soubor 6 prezentací s komentáři a testem znalostí (vytvořeno pomocí Adobe Presenter) pro volitelný předmět B01363 na e-learningovém portálu 1. LF UK

 • Psychiatry: 5th year (EN, 2011) - prezentace přednášek z psychiatrie pro studenty 5. ročníku 1. LF UK s výukovým jazykem angličtina


 • Základy biologické psychiatrie (CZ, 2013) - soubor 6 prezentací v PDF pro volitelný předmět B01363 na Univerzita Karlova Moodle pro výuku
 • Deprese, antidepresiva a membrány (CZ, 2009) - východiska výzkumu v této oblasti a jeho výsledky na Psychiatrické klinice 1. LF UK
 • Vybrané kapitoly z psychiatrie (CZ, 2007) - soubor 6 prezentací s namluveným komentářem: 1. Historie psychiatrie ve světě, 2. Historie psychiatrie v České republice, 3. Poruchy nálady - základní pojmy, 4. Poruchy nálady - neurobiologie, 5. Psychózy - základní pojmy, 6. Psychózy - neurobiologie
 • Biologická psychiatrie (CZ, 2006) - soubor 11 prezentací přednášek z biologické psychiatrie. 1. Neurochemie, 2. Mechanismy účinků psychofarmak, 3. Neurobiologie poruch nálady, 4. Neurobiologie schizofrenie, 5. Biochemické vyšetřovací metody, 6. Experimentální metody (dalších 6 samostatných prezentací)
 • Úvod do biologické psychiatrie (CZ, 2006) - výukový materiál (neurony, synapse, neuromediátory, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, afektivní poruchy, demence)
 • Biochemické hypotézy afektivních poruch (CZ, 1999) - výukový materiál (Z. Fišar: Biochemické hypotézy afektivních poruch, Galén, Praha 1998, 103 stran)
 • Fluorescenční spektroskopie v neurovědách (CZ, 2009) - principy fluorescenční spektroskopie, fluorofory v biomedicíně, vzorové experimenty

Odkazy na odborné společnosti, ústavy, kliniky:

 


Za obsah této stránky odpovídá: ÚVI , Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 16812 poslední aktualizace: tnikl, 06.01.2014
Hodnocení: (hodnotilo 49 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít