1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Parazitologie

Parazitologie je komplexní vědní obor zabývající se studiem různých aspektů vyplývajících ze vztahů mezi parazitem a hostitelem. Doktorský studijní program (DSP) Parazitologie je zaměřen na studium biologie parazitických prvoků, helmintů a členovců na úrovni organismů, buněk a molekul se zvláštním zřetelem na jejich interakce s hostitelem. Doktorský studijní program vychází, navazuje a kombinuje jednak systematické a ekologické obory zabývající se (zcela či částečně) různými parazitologickými patogenními agens a obory kombinující různé metodické přístupy, jako například imunologie, buněčná a molekulární biologie, biochemie, epidemiologie, diverzita a fylogeneze parazitických organizmů aj. DSP Parazitologie je koncipován tak, aby se studenti seznámili s nejrůznějšími aspekty parazitismu a aplikací parazitologie ve veterinární a humánní medicíně. DSP směřuje k prohloubení znalostí zejména v oboru parazitologie a k rozvoji schopnosti studentů k tvůrčímu vědeckému myšlení, jehož předpokladem je i další vzdělávání v navazujících oborech jako např. imunologie, biochemie, buněčná a molekulární biologie, mikrobiologie aj. V rámci studia je důraz kladen především na samostatnou vědeckou práci a na rozvoj schopností kriticky hodnotit, formulovat, prezentovat a publikovat dosažené výsledky. DSP umožní doktorandům věnovat dostatek času nejenom studiu, ale i náročné experimentální práci, a rovněž tak absolvovat minimálně tříměsíční zahraniční stáž a obhájit dizertační práci založenou na kvalitních publikacích v mezinárodně uznávaných časopisech.

Další informace ke studiu Parazitologie naleznete na stránkách Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty

 

Hodnocení: spravovat