1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Ocenění za přínos světové neuropsychologii poprvé pro českého vědce

(Praha, 3. 12. 2018) Neuropsycholog Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D., se ve své práci věnuje vyšetřování pacientů s Parkinsonovou nemocí a zkoumá, zda u nich nepropukla kognitivní porucha vedoucí k demenci.

Sérii českých testů, kterou pro tuto diagnostiku vytvořil, nyní ocenila Mezinárodní neuropsychologická společnost (International Neuropsychological Society, INS). Doktor Bezdíček, který je vedoucím výzkumného programu Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, obdržel cenu INS Early Career Award za vědecký přínos světové neuropsychologii v časné fázi kariéry. Poprvé v historii toto ocenění získal český vědec, zaměstnanec 1. LF UK.

81714

„Vedle léčby hraje v managementu péče o pacienta s Parkinsonovou chorobou svou roli právě to, zda trpí syndromem demence nebo i jen mírnou kognitivní poruchou. Jejich vyšetření se provádí podle standardních mezinárodních kritérií. Doposud ale nikdo nevytvořil diagnostický postup pro kognitivní poruchy v České republice. Tomu jsem se posledních deset let věnoval. Pro českou verzi byla nasbírána národní data a vznikl soubor deseti testů, které u pacienta kognitivní poruchy co nejpřesněji zjistí,“ vysvětluje neuropsycholog Bezdíček, který za posledních deset let shromáždil národní normativní data o poznávacích schopnostech zdravých osob různého věku a vzdělání v ČR. Zejména v porovnání s průměrem takové skupiny lze zjistit, zda má pacient s Parkinsonovou nemocí kognitivní deficit či ne.

Testy pro rozpoznání kognitivních poruch využívají na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze v řadě situací. Dr. Bezdíček se spolu s dalšími kolegy z Neuropsychologické laboratoře zapojil do výzkumných projektů vedených prof. MUDr. Robertem Jechem, Ph.D., a prof. MUDr. Evženem Růžičkou, DrSc., kteří se zaměřují na neurodegenerativní onemocnění a na morfologické a funkční zobrazování mozku.

Lékařům testy pomáhají v rozhodnutí, zda pacient může podstoupit hlubokou mozkovou stimulaci, která pomocí elektrod v subthalamickém jádru moduluje mimovolní motorické projevy Parkinsonovy nemoci. Lékaři se pro ni nerozhodnou v případě, že test u pacienta odhalí rozvinutý syndrom demence. Mozek pak totiž už tak dobře neodpovídá na elektrickou stimulaci a pacient také nemívá kapacitu na ovládání stimulátoru.

Dále jsou testy využívány při posouzení, zda je člověk s Parkinsonovou nemocí schopen při potlačení motorických projevů zvládat svou práci. Testují se také lidé ve významných pracovních pozicích, u nichž by přidružený kognitivní deficit mohl způsobit pracovní riziko, např. zadlužení firmy, neschopnost operovat či vyučovat, řídit těžkou techniku nebo auto. Kognitivní funkce jsou u pacientů testovány rovněž při zvažování nasazení farmakologické léčby inhibitory acetylcholinesterázy, jedinými látkami, které jsou částečně schopny kognitivní deficit brzdit.

81715

„Neuropsychologická laboratoř vznikla především díky osobní angažovanosti vědců Bezdíčka a jeho kolegy Nikolaie. Spolu se svými postgraduálními studenty tvoří na naší klinice unikátní výzkumnou jednotku, srovnatelnou se zahraničními centry, kde ovšem obor neuropsychologie stojí na širokých základech a delší tradici. U nás v tom hraje laboratoř, a tedy i 1. LF UK, průkopnickou roli,“ doplnil přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Co jsou kognitivní funkce?

  • Paměť
  • Pozornost, koncentrace
  • Rychlost zpracování informací, pohotovost
  • Exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace
  • Řeč, schopnost vyjadřování a porozumění
  • Prostorová orientace

 

 


Více o testech:

Bezdicek, O., Ballarini, T., Ruzicka, F., Roth, J., Mueller, K., Jech, R., & Schroeter, M. L. (2018b). Mild cognitive impairment disrupts attention network connectivity in Parkinson's disease: A combined multimodal MRI and meta-analytical study. Neuropsychologia, 112, 105-115. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2018.03.011 IF 2.888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29540317

 

Hodnocení: spravovat