1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Novinky v přijímacím řízení na medicínu 2018

(Praha, 22. 10. 2018) 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) zkvalitňuje přijímací řízení a podporuje nadané adepty náročného studia medicíny. Pro následující akademický rok připravila fakulta řadu náborových novinek, které kultivují nejen samotné přijímaní, ale následně i studium a výuku.

„Cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší kandidáty s nejvyšší šancí na úspěšné zvládnutí cesty od zapsaného studenta medicíny po kvalitního lékaře. Proto podmínky výběru stále kultivujeme a zpětně hodnotíme účinnost jeho nastavení. Snížit touto cestou počet neúspěšných studentů představuje možnost více se věnovat talentovaným medikům a uspořit nejen náklady za nedokončená studia, ale i čas těch studentů, kteří mohou být úspěšní v jiném oboru,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Hladké studium bez opakování zkoušek či celého ročníku je komfortní nejen pro studenty, ale i pro učitele
a odborně i ekonomicky pro celou fakultu. V akademickém roce 2019/2020 se již do chodu školy promítne navýšení prostředků českým lékařským fakultám o celkovou částku 7 miliard pro dalších deset let. 1. LF UK tak bude moci od tohoto roku přijmout o 15 % studentů všeobecného lékařství navíc a tomuto nárůstu uzpůsobí také prostorové a technické zázemí.

Změny, které 1. lékařská fakulta UK připravila pro akademický rok 2019/2020 pro obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

• snížení na 70 otázek z každého předmětu (chemie, fyzika, biologie) – celkem max. 210 bodů

• bonifikace za účast v krajském kole olympiády vyhlašované MŠMT ČR (chemie, fyzika, biologie, matematika) – 30 bodů za 1. až 3. místo

• bonifikace za matematiku – 30 bodů

• zvýšení počtu přijímaných uchazečů na prospěch na střední škole u oboru Všeobecného lékařství

• navýšení počtu přijímaných studentů o 15 %

81712
Fakulta již čtvrtým rokem bonifikuje adeptům o studium jejich dobré znalosti matematiky. Z analýz přijímacích řízení vyplývá, že právě výborný prospěch v matematice na střední škole předurčuje kvalitní studenty. Pro příští akademický rok je jednou z novinek zvýšení bonifikace za matematiku z 20 na 30 bodů. Další je bonifikace za úspěchy ve znalostních olympiádách z předmětů, které jsou základem pro přijímací řízení (chemie, fyzika, biologie).

Stále kvalitnější výběr adeptů znamená, že přijatí medici poté studují úspěšněji a je méně těch, kteří školu nedokončí. Na 1. LF UK podle aktuálního porovnání prospěchu dokončí 1. ročník úspěšně celkem 85 % studujících mediků, kteří se sami nevzdají ještě před skládáním zkoušek.

Medici 1. LF UK mají u zkoušek úspěch: Úspešnost našich studentů 1. ročníků, kteří přišli ke zkoušce z anatomie i histologie, je 85 %!
1. LF UK se prezentuje také na veletrhu Gaudeamus v Brně. Studenti všeobecného a zubního lékařství spolu se studenty nelékařských zdravotnických oborů zde budou ve dnech 23.–26. října podávat informace 

o přijímacím řízení, studiu a dalších aktivitách na fakultě. Zájemci budou moci nahlédnout i do vzorových otázek k přijímacímu řízení.

V rámci přednáškového bloku Věda pro život budou studenti i absolventi 1. LF UK na veletrhu přibližovat jednotlivé studijní obory. Například nutriční terapeutka Bc. Marina Heniková vyvrátí nejčastější mýty ve výživě. „V poslední době je široká veřejnost ve spojitosti s výživou zahrnována mnoha mýty. Je to tím, že různé informace jsou předávány dál bez vysvětlení a dojde k nepochopení faktů, nebo jsou předávány přímo nepravdivé informace. I vyvracení omylů v přístupu ke stravě je jedním z úkolů nutričních terapeutů,“ říká Marina Heniková.

Programy studia na 1. LF UK pro rok 2019/2020

 

  • Všeobecné lékařství – v českém i anglickém
  • Zubní lékařství – v českém i anglickém
  • Adiktologie – bakalářský a magisterský
  • Ergoterapie – bakalářský a magisterský
  • Fyzioterapie
  • Nutriční terapie – bakalářský a magisterský
  • Porodní asistentka

    Více na: https://www.lf1.cuni.cz/uchazeci 

Víte, že absolvent magisterského studijního programu Zubního lékařství musí být připraven ze studií tak, že si ihned po absolvování poslední státní závěrečné rigorózní zkoušky může otevřít vlastní soukromou praxi? Ve své přednášce Studium zubního lékařství na 1. LF UK v Praze? Ano samozřejmě, protože kvalita je zde na prvním místě vysvětlí MUDr. Michal Španko, co je pro přípravu dobrého zubaře nejdůležitější.

Student všeobecného lékařství Prokop Seif ve své přednášce Lékařské simulace představí důmyslné simulátory Centra lékařských simulací, bez nichž se moderní výuka medicíny na 1. LF UK dnes již neobejde.

Medička Šárka Varvařovská v přednášce Stáže a Erasmus na Jedničce vysvětlí, jak se český medik na Jedničce dostane na stáž do různých koutů planety, co všechno mu to přinese, co jej může v zahraničních nemocnicích překvapit a jaké možnosti studia medicíny vlastně má.

Aktuální termíny přijímacích zkoušek na 1. LF UK

Bakalářské a navazující magisterské programy: 18. června 2019

Magisterské programy (všeobecné a zubní lékařství): 20. června 2019

Náhradní termín: 27. června 2019

Přihlášky ke studiu: elektronicky do 28. února 2019

Den otevřených dveří: 5. ledna 2019

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde: https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat