1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nostrifikace

72151

Absolventi zahraničních vysokých škol mají možnost požádat o nostrifikaci – oficiální potvrzení –, že jejich dosažené vzdělání odpovídá vysokoškolskému vzdělání v ČR. Nostrifikace není nutná pouze pro účely zaměstnání, ale také pro pokračování ve studiu na univerzitě v ČR. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy, které uskutečňují obsahově obdobný studijní program. Žádosti o akademické uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se podávají na Rektorát UK.

Žadatelům doporučujeme, aby si před podáním žádosti o uznání jejich zahraničního vzdělání zjistili, která veřejná vysoká škola v ČR uskutečňuje studijní program obdobný jejich zahraničnímu studiu.

Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (UZVV) se podává výhradně na Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3–5, 116 36 Praha 1. Podání žádosti je zpoplatněno částkou 3000 Kč. Podrobné informace o doložení potřebných dokladů a o platbě jsou uvedeny na webu UK.

Nostrifikace zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného v zemích, které podepsaly s ČR bilaterální ekvivalenční dohodu

Slovensko

Platnost vysokoškolských diplomů vydaných na Slovensku se řídí Smlouvou mezi ČR a SR o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v ČR a SR. 

Polsko, Maďarsko, Slovinsko

Držitelé maďarských, polských a slovinských dokladů, na něž se vztahují ekvivalenční dohody, je mohou přímo použít na území ČR, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Pokud si z nějakého důvodu přejí osvědčení získat, vydá jim ho věcně příslušná veřejná vysoká škola.

Německo

Držitelé vysokoškolského vzdělání v Německu si musí o uznání jejich vzdělání požádat veřejnou vysokou školu uskutečňující obdobný studijní program, doklady tedy nelze přímo použít na území ČR. Pokud požaduje absolvent VŠ z Německa uznání svého vzdělání pro účely dalšího studia, je veřejná vysoká škola povinna mu vyhovět (má-li akreditovaný obsahově podobný studijní program). Více informací je k dispozici ZDE.

Přihláška k aprobační zkoušce se podává na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Podrobné informace jsou uvedeny ZDE

Přihlášky se uzavírají 2krát ročně, a to 28. února a 28. srpna. Absolventům zahraničních vysokých škol se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v tomto řízení nepřiznávají akademické tituly.

S uznáním vysokoškolského vzdělání se současně uznává i akademický zahraniční titul, který absolventovi přiznala zahraniční vysoká škola. Držitel zahraničního diplomu má tedy právo užívat pouze akademický titul či jiné označení absolventa vysoké školy, které jsou uvedeny v jeho diplomu.

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat