1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Největší česká lékařská fakulta otevírá bakalářský program pro všeobecné sestry

(Praha, 17. 2. 2022) Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se začnou ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství vyučovat budoucí vysokoškolsky vzdělané všeobecné sestry. 1. LF UK chce otevřením vzdělávacího programu přispět ke zlepšení personální situace ve zdravotnictví.


„Jako největší lékařská fakulta v ČR jsme přistoupili k otevření studijního programu, protože cítíme povinnost vzdělávat nejen lékaře, ale i ostatní zdravotnické pracovníky na akademické půdě, a chceme podpořit stabilní podmínky práce v nemocnicích. Velký nedostatek všeobecných sester vnímáme i v našich výukových klinických provozech a věříme, že tímto krokem přispějeme ke zlepšení jejich personální situace,“ uvedl k udělení akreditace studijnímu programu děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

95440Již nyní vzdělává 1. lékařská fakulta UK nejvíce budoucích zdravotníků v řadě nelékařských oborů (adiktologie, nutriční terapie, fyzioterapie, ergoterapie a porodní asistence). Nejbližšími spolupracovníky lékařů v klinické praxi jsou ale komplexně vzdělané všeobecné sestry, a proto se teď fakulta vrací k jejich výuce. Tříletý studijní program na 1. LF UK připraví pro praxi kvalifikované sestry s vysokoškolským titulem (Bc.). Absolventky a absolventi získají bohaté teoretické i praktické znalosti, které jim vštěpí učitelé, lékaři i sestry na klinikách 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 Absolventi studijního programu všeobecné ošetřovatelství budou způsobilí k povolání kvalifikované profese s názvem všeobecná sestra, která:

→ bez odborného dohledu, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, poskytuje a zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči,

→ bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře vykonává činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče,
→ připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje.

 

Výuka u největších lékařských a sesterských kapacit
Výuka budoucích sester začne na 1. LF UK letos v říjnu, k červnovému přijímacímu řízení z biologie si mohou uchazeči podat přihlášku už nyní, a to nejpozději do 30. dubna 2022. „Ke studiu se mohou přihlašovat zájemci z gymnázií, středních zdravotnických škol, ale i z jakýchkoliv dalších středních škol s maturitou. Během výuky budou studenti v kontaktu s největšími kapacitami v oboru a s nejmodernějšími technologiemi a vybavením. Za výuku na jednotlivých pracovištích ručí přednostové klinik, vrchní nebo staniční sestry, které znají odborné ošetřovatelské postupy u řady specializovaných diagnóz. Ve VFN se staráme jak
o pacienty se běžnými, tak i vzácnými nemocemi a komplikovanými stavy, včetně těžce
a komplexně nemocných pacientů,“ doplňuje proděkan 1. LF UK doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., ze III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN.

95437Praxe, ale i věda
Kromě hlubokých teoretických znalostí je u tohoto typu vzdělávání zásadní praktická výuka. Studenti si během ní osvojí ošetřovatelské postupy, schopnost plánovat, poskytovat i vyhodnocovat zdravotní péči a jednat se zdravými i nemocnými klienty. „Praktická výuka je koncipována individuálně pro každého studenta tak, aby se v průběhu studia seznámil se všemi typy pracovišť poskytujícími zdravotní služby, byl hlavně v přímém kontaktu s našimi pacienty, naučil se mnoho dovedností a stal se už při studiu součástí zdravotnických týmů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,“ doplňuje náměstkyně VFN pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA. Výuku doplní i studium vybraných výzkumných metod, bez nichž se moderní ošetřovatelství a jeho rozvoj již neobejdou.

Nenahraditelný obor
Jak uzavírá garant studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, všeobecné ošetřovatelství je v současné době samostatným oborem a vědeckou disciplínou, která odráží změnu postavení profese všeobecné sestry ve zdravotnickém systému. „Je to krásné a smysluplné povolání s vysokou společenskou prestiží a také velkou perspektivou. Existují dokonce studie, podle kterých bude práce sester i do budoucna nejméně zastupitelná a nahraditelná moderními technologiemi.“

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat