1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mužská plodnost od dětství do dospělosti

(Praha, 11. 2. 2020) Urologická klinika 1. LF UK a VFN získala na konci loňského roku reakreditaci Evropského výboru pro urologii (UEMS) pro vzdělávání lékařů se specializací pro obor urologie. Toto osvědčení spolu se specializovanou péčí o mužskou plodnost, cizelovanými léčebnými postupy, vědeckým studiím a analýzám řadí činnost kliniky mezi špičku i ve světě.

Péči o reprodukční zdraví mužů věnují urologové pozornost již od prenatálního věku svých pacientů, přes období jejich časného dětství, dobu dospívání až po dospělost. Vedle zachování maximální fertility do budoucna usilují urologové také o to, aby pacienti neměli problémy navazovat kontakty a i přes řadu počátečních obtíží započali sexuální život.
87484
Foto: Loono

V dětství jsou známa dvě období, která reprodukční schopnost mužů ovlivňují. V raném věku jde o anatomické poruchy vývoje močové trubice, nejčastější je hypospadie, tedy vrozený rozštěp močové trubice na spodní straně penisu. Další, častější komplikací je tzv. nesestouplé varle, kdy varle není v šourku. „Operační stažení do šourku je třeba provést brzy, ideálně do 12–18 měsíců věku, u části pacientů pomocí laparoskopie. Zda je třeba přidat i hormonální léčbu a zlepšit tak vyzrávání zárodečných buněk, prozatím poslední dostupné studie nerozhodly. Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze proto nastartovala dlouhodobou studii zaměřenou právě na vývoj nesestouplých varlat od raného kojeneckého věku,“ vysvětluje dětský urolog doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU.

Druhým významným obdobím pro budoucí reprodukci je dospívání. „Na jeho počátku se objevuje varikokéla, při které se vrací krev žilami zpět k varleti a jeho žíly v šourku se tak rozšiřují. I když postihuje až 15 % chlapců, jen menší část z nich bude potřebovat operační léčbu za účelem zachování dobré plodnosti,“ říká doc. Kočvara s tím, že na základě nejnovějších metaanalýz byl prokázán pozitivní účinek operace pro funkci varlete a byl doporučen správný způsob operační léčby. Dětští urologové také bádají nad zpřesněním výběru chlapců, kteří operaci potřebují již v dospívajícím věku, a těch, kteří ji mohou podstoupit až v dospělosti. „Dalším onemocněním, které nejčastěji přináší období adolescence, je torze (tj. přetočení) varlete, čímž je akutně ohrožena jeho výživa, a tedy i funkce. Takový stav vyžaduje okamžité operační řešení,“ upozorňuje doc. Kočvara a připomíná, že samovyšetřování varlat by mělo být u mladistvých samozřejmostí, zejména pro včasné odhalení zhoubného nádoru, který se již v tomto věku, i když relativně vzácně, objevuje.

V období dospělosti, v rámci tzv. tranzitní péče, přebírají dospívající mužské pacienty do péče lékaři, kteří se v rámci urologie věnují také andrologii. „Doménou andrologie je řešení sexuálních dysfunkcí. Poměrně velkou skupinou mužů, o kterou se staráme, jsou muži z neplodného páru. Jde o multidisciplinární přístup, ale v rámci péče o mužského pacienta je dominantní právě vyšetření andrologem,“ vysvětluje urolog a androlog Urologické kliniky 1. LF UK a VFN MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM.

Jak dodává, mužská neplodnost buď navazuje na některá onemocnění dětského věku, nebo jde o problémy vzniklé v dospělosti. „Může jít například o infekce močových cest, způsobených pohlavně přenositelným onemocněním. Až u 40 procent mužů z neplodného páru je tím zásadním důvodem již zmíněná varikokéla. Spontánní početí mužům ale často nedovolují také anatomické odchylky ve stavbě penisu, nebo sexuální dysfunkce, ať už erektilní, nebo ejakulatorní,“ doplňuje MUDr. Zámečník. Péče androloga spočívá podle jeho slov ve vyšetření, konzervativní nebo operační léčbě, dispenzarizaci (průběžném sledování) muže z neplodného páru a doporučení nejlepšího postupu ve spolupráci s ostatními členy týmu. Pracoviště urologické kliniky 1. LF a VFN je centrem komplexní andrologické péče, které tyto parametry plně splňuje.

Akreditaci udělil Urologické klinice 1. LF UK a VFN European Board of Urology při UEMS (Unie evropských lékařů specialistů) a v ČR ji dosud mají jen další dvě fakultní urologická pracoviště. Klinika má od roku 2008 (s opakovanou reakreditací) také evropskou akreditaci pro obor dětská urologie, kterou získala jako jedna z prvních v Evropě. „Získat evropskou akreditaci pro edukaci v oboru urologie nebo dětské urologie znamená kromě poskytnutí velkého objemu detailních informací o pracovišti do robustní žádosti evropského výboru také přijmout komisi, která hodnotí dodržování náročných evropských standardů (guidelines) při poskytování diagnostické a léčebné péče urologických onemocnění našich pacientů. Komise porovnává národní požadavky s evropskými a zaměřuje se na úroveň technologického vybavení pracoviště, které musí být špičkové a musí odpovídat soudobým potřebám lékařské vědy. Součástí akreditace jsou pohovory komise s vedoucími lékaři kliniky ale i s lékaři teprve zařazenými do specializační přípravy, tzv. rezidenty“, vysvětluje přednosta Urologické kliniky prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Zajímavá čísla

1,5 % chlapců má prenatálně potvrzeny strukturální anomálie a vady urogenitálního traktu

1 % chlapců má nesestouplé varle, které musí být operačně staženo do šourku

1 z 250 až 300 chlapců v Evropě má tzv. hypospadii (anatomická porucha a zakončení močové trubice)
15 % dospívajících chlapců a dospělých mužů má nějakou formu varikokély (rozšíření žil v oblasti šourku)

40 % mužů z neplodného páru trpí varikokélou

Hodnocení: spravovat