1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Muzejní noc proběhne na 1. lékařské fakultě UK 16. června. Otevřou se běžně nepřístupná místa

(Praha, 1. června 2023) I letos se 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy zúčastní Festivalu muzejních nocí. V pátek 16. června bude možné navštívit anatomické muzeum, stomatologické muzeum a Faustův dům. Před zahájením prohlídek proběhne v Anatomickém ústavu 1. LF UK přednáškové odpoledne, na kterém zazní například přednáška o kosterních pozůstatcích Karla IV.

Muzejní noc na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se uskuteční 16. června 2023. Odstartuje ji v 16 hodin přednáškové odpoledne. Posluchači se budou moci od předních odborníků 1. lékařské fakulty dozvědět informace o srovnávací anatomii, evoluci nebo historii pražské stomatologie. „Na naší fakultě pracují skuteční odborníci, kteří umí hovořit velice poutavě,“ láká zájemce děkan 1. LF UK profesor Martin Vokurka. „Návštěvníci tedy určitě neprohloupí, když si některou z přednášek přijdou poslechnout,“ dodává. Na přednášky je třeba se zaregistrovat. Samotné prohlídky začnou v 19 hodin, možnost navštívit některé z míst pak bude trvat až do 23 hodin.

Návštěvníkům fakulta zpřístupní Muzeum normální a srovnávací anatomie v Anatomickém ústavu, kde mohou vidět zrestaurovanou kostru plejtváka. Jedná se o výjimečný exponát, na kostře jsou totiž zachovány i některé měkké tkáně. Kromě plejtváka budou k vidění také jedinečné exponáty živočichů, kteří již vyhynuli nebo jim vyhynutí hrozí, a preparáty různých orgánů lidského těla. Stomatologické muzeum Jana Jesenského na Stomatologické klinice zase nabídne světově unikátní škálu exponátů včetně velké komparativní anatomické sbírky chrupů a lebek. „Otevíráme místa, která nejsou široké veřejnosti běžně dostupná. Zájemce tak čeká opravdu nevšední zážitek,“ vyzdvihuje děkan 1. LF UK.

Faustův dům i bohatý doprovodný program

Během muzejní noci se pro návštěvníky otevře i proslulý Faustův dům, kde sídlí Akademický klub 1. LF UK a kde bude k dispozici občerstvení. Občerstvit se bude možné také ve dvoře Anatomického ústavu. Na všech stanovištích bude připraven bohatý doprovodný program se zdravotnickou tématikou. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky dentální hygieny, prevence kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny prsou a varlat, zábavné chemické pokusy, nemocnici pro medvídky a mnoho dalšího.

Program MUZEJNÍ NOCI NA JEDNIČCE V PÁTEK 16. 6. 2023

16:30–17:30

Přednáškové odpoledne ve velké posluchárně Anatomického ústavu, U nemocnice 3, Praha 2 (nutná rezervace)

Karel IV. – otec vlasti, jak ho neznáme, prof. Jan Bartoníček, Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha a Anatomický ústav 1. LF UK

Stomatologické muzeum prof. Jesenského v běhu stoletím, Mgr. Magdalena Česneková, doc. Otakar Brázda, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Procházka v muzeu srovnávací anatomie, MUDr. Ivo Klepáček, Anatomický ústav 1. LF UK

Registrace na přednášky: https://forms.office.com/e/RmUVZGwcWT

19:00–23:00

Otevření muzeí 1. LF UK veřejnosti (vstup volný)

Muzeum normální a srovnávací anatomie (U Nemocnice 3, Praha 2)

Stomatologické muzeum Jana Jesenského (Kateřinská 32, Praha 2)

Faustův dům (Karlovo náměstí 40, Praha 2)

Hodnocení: spravovat