1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s profesorem Jaroslavem Petrem

Profesor Jaroslav Petr se narodil v roce 1958. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnešní Česká zemědělská univerzita v Praze). Po škole nastoupil do Výzkumného ústavu živočišné výroby, kde pracuje dodnes na oddělení biologie reprodukce. V současné době se jeho výzkum zaměřuje na odhalování a studium látek, které se dostávají přičiněním člověka do životního prostředí a mohou pak narušovat plodnost zvířat i lidí.


86848


Jaroslav Petr je profesorem anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat na České ze-mědělské univerzitě v Praze, kde vyučuje studenty magisterských a doktorských programů biotechnologie a také bioetiku. Biotechnologie vyučuje i na přírodovědeckých fakultách Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity.

Dlouhá léta byl členem Bioetické komise při Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Předsedá České komisi pro GMO, což je expertní orgán ministerstva životního prostředí v otázkách týkajících se využívání geneticky modifikovaných organismů. Je členem Rady Národního akreditační-ho úřadu, který schvaluje a kontroluje výuku na vysokých školách v ČR.


86847


Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy. Dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem, Li-dovými novinami a řadou časopisů i internetových serverů věnovaných popularizaci vědy. Profesor Jaroslav Petr je autorem tří populárně vědeckých knih – Klonování. Hrozba, nebo naděje?, Když jdou ryby rybařit a Vojtěch Jasný a město Bystré. Za popularizaci vědy udělila Akademie věd ČR prof. Petrovi medaili Vojty Náprstka, obdržel také Cenu předsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Pokud mu zbývá volný čas, věnuje ho rodině. Je ženatý, má dvě dospělé děti a dva malé vnuky. Dříve také psal ve volném čase sci-fi povídky, které vyšly jak u nás, tak v Polsku a v Německu. Pro kompenzaci sedavého zaměstnání se snaží najít si čas na turistiku (nejraději na horách), rekreační běh a cyklistiku.

 

Hodnocení: spravovat