1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s profesorkou Jarmilou Heissigerovou

Paní profesorka Heissigerová se narodila v roce 1973 v Praze, kde po studiu na Gymnáziu v Korunní začala studovat 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Poté se v postgraduálním studiu biomedicíny při 1. LF UK v oboru Biologie a patologie buňky věnovala buněčným mechanismům rejekce rohovkového transplantátu. Atestaci a specializační způsobilost získala v oboru Oftalmologie, v roce 2010 byla habilitována a v roce 2017 jmenována profesorkou očního lékařství. Česká lékařská komora jí udělila Licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru Oftalmologie a při Prague International Business School získala také titul MBA. V rámci Ph.D. studia stážovala na univerzitě v Aberdeenu ve Skotsku, kde navázala spolupráci mezi ČR a Velkou Británií v oblasti rohovkové transplantace. V letech 2002–2004 působila na očním oddělení profesora Johna V. Forrestera téže univerzity v pozici Clinical Research Fellow.


82257


Paní profesorka pracovala v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, na Přírodovědecké fakultě UK a od roku 2004 působí na Oční klinice 1. LF UK a VFN v Praze, nejprve ve funkci lékaře specialisty, poté jako odborný asistent, docent a profesor. V roce 2016 byla jmenována přednostkou kliniky. Je členkou Vědecké rady 1. LF UK, Akreditační komise MZ ČR pro obor oftalmologie, Atestační komise MZ ČR pro obor oftalmologie, výboru České oftalmologické společnosti ČLS JEP a řady dalších odborných rad a českých i zahraničních lékařských společností. Je také jedinou zástupkyní České republiky ve výběrové odborné společnosti pro uveitidy – IUSG (International Uveitis Study Group).


82258


Profesorka Heissigerová získala řadu ocenění, například Cenu časopisu Česká a slovenská oftalmologie za nejlepší práci publikovanou v roce 2010, 2011, 2013 a 2016, Cenu České vitreoretinální společnosti za nejlepší práci s vitreoretinální tématikou za rok 2006 a 2007 autorů do 35 let a další. Je také řešitelkou grantových projektů (oblast rohovkové transplantace, oblast autoimunitní uveitidy), vědeckých projektů a klinických studií a autorkou řady kapitol v několika monografiích, má celkem 553 citací, h-index 13 a 24 citovaných prací. Paní profesorka v dětství hrála koncertně na kytaru a vystupovala s Kühnovým dětským sborem. Její největší zálibou je step – je mistryní ČR v sólovém stepu v Brně z roku 1997, se svým partnerem Jindřichem Heissigerem se v roce 1998, 1999 a 2002 stali mistry České republiky.


 

Hodnocení: spravovat