1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s profesorem Petrem Cetkovským

V dalším cyklu besed s názvem Křeslo pro Fausta, který se uskutečnil ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 17.00 hodin ve Fausťáku – Akademickém klubu 1. LF UK, byl hostem děkana 1. LF UK profesora Aleksiho Šeda prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA.

Prof. Petr Cetkovský se narodil v roce 1959 v Plzni, kde také vystudoval lékařskou fakultu UK a v roce 1984 zde odpromoval. Poté nastoupil na interní oddělení nemocnice v Podbořanech, po vojenské službě získal místo na I. IK FN v Plzni. Začal pracovat jako sekundární lékař v nově vznikajícím kolektivu Oddělení hematologie I. IK FN v Plzni, tedy v oboru, který se v té době začal rozvíjet.

68659

V přelomovém roce 2000 přestoupil Petr Cetkovský na pracoviště Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze, kde se od 1. ledna 2001 stává přednostou klinického úseku a od roku 2013 ředitelem ústavu. Zároveň je také přednostou Ústavu klinické a experimentální hematologie, společného pracoviště 1. LF UK a ÚHKT. Jeho odborným zájmem jsou hlavně transplantace hematopoetické tkáně a terapie akutních leukémií.

V posledních letech napíná úsilí na vybudování programu imunoterapie na ÚHKT, moderní formy léčby především pro nemocné, u nichž nefunguje chemoterapie či transplantace hematopoetické tkáně a kteří jsou tedy refrakterní či u nich dojde k relapsu hematologické malignity.

V rámci programu rozvoje ÚHKT pod názvem VIZE 2020 se profesor Cetkovský snaží o další rozvoj medicíny i vědy na ÚHKT, včetně výstavby nových pavilónů, z nichž jako první bude vybudován Pavilon progresivní medicíny, jehož dokončení se plánuje na konec roku 2019.

68656

Prof. Cetkovský je autorem odborných monografií (Intenzivní péče v hematologii, Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk a další) i obecné literatury (Návrat legionářů - pohlednice z cesty). Zajímá se o výtvarné umění, literaturu, hudbu, fotografování a sport.

Křeslo pro Fausta s profesorem Petrem Cetkovským Křeslo pro Fausta s profesorem Petrem Cetkovským Křeslo pro Fausta s profesorem Petrem Cetkovským Křeslo pro Fausta s profesorem Petrem Cetkovským Křeslo pro Fausta s profesorem Petrem Cetkovským

 

Hodnocení: spravovat