1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem

V dalším cyklu besed s názvem Křeslo pro Fausta, který se uskutečnil ve čtvrtek 22. února 2018 v 17.00 hodin ve Fausťáku – Akademickém klubu 1. LF UK, byl hostem děkana 1. LF UK profesora Aleksiho Šeda profesor vnitřního lékařství a ředitel Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy – BIOCEV Pavel Martásek.

Profesor Pavel Martásek se narodil v roce 1952 ve Vlčnově, obci jízdy králů, která je proslulá barvitou krásou krojů, vinařstvím a bohatstvím lidové architektury. Medicíně se začal věnovat v Praze, v roce 1978 absolvoval na dnešní 1. LF UK. Atestace I. a II. stupně složil v oboru vnitřní lékařství, nadstavbovou atestaci v oboru lékařská genetika, profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2003.

75127

Nejprve pracoval jako lékař v Interní nemocnici Na Slupi, poté jako sekundář na I. interní klinice ve VFN v Praze. V roce 1992 odjel nejdříve na dva roky hostovat na Lékařskou fakultu Xaviera Bichata Univerzity v Paříži, a pak působil tři roky jako hostující profesor oddělení Biochemie vědeckého centra univerzity v americkém Texasu. Hostoval také na pracovišti New York Medical College v americké Valhalle. Od roku 1997 působí jako pedagog na 1. LF UK, je lékařem VFN a od roku 2013 vede centrum excelence BIOCEV.

V současnosti je školitelem 14 studentů v Ph.D. programu „Biochemie a Pathobiochemie“ (v současnosti 4), 3 studentů v Ph.D. programu „Lékařská etika a Bioetika“, byl také školitelem magisterské práce na Přírodovědecké fakultě UK. Profesor Martásek je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem řady vědeckých grantů (GAČR, IGA MZd ČR, Barrande, 7RP, INSERM, NIH, garant grantů GAUK). Má na svém kontě 258 odborných článků, 19 kapitol v knihách, 49 vyžádaných přednášek na mezinárodních fórech, 371 abstrakt z mezinárodních konferencí a 9716 citací (SCI, All databases), jeho H index je 48. Je autorem 9 vědeckých patentů.

Je členem a funkcionářem mnoha odborných společností, komisí a poradních orgánů. Například Učené společnosti ČR a České lékařská akademie. Je členem redakční rady časopisu Nitric Oxide společnosti The Nitric Oxide Society, členem Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR či Akademického sněmu Akademie věd ČR.

75126

Za svou odbornou činnost získal prof. Martásek řadu ocenění. Obdržel například Cenu za nejlepší klinickou studentskou publikaci – Košice (1976), Cenu Mezinárodní společnosti pro vnitřní choroby (1984), Cenu Československé hepatologické společnosti (1985), Cenu pro mladého pracovníka v klinickém výzkumu – Československá internistické společnosti (1986), Cenu hostujícímu profesoru – “Japan Society for Promotion of Science Visiting Professorship” (2005) a v neposlední řadě ocenění Donatio University Karlovy (2017).

Profesor Martásek je ženatý, má tři děti a jednu vnučku.

 

Program ke stažení ZDE

Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem Křeslo pro Fausta s profesorem Pavlem Martáskem
Hodnocení: spravovat