1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s profesorem Jiřím Dvořákem

Plakát ke stažení ZDE

V dalším cyklu besed s názvem Křeslo pro Fausta, který se uskutečnil ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 17.00 hodin ve Fausťáku – Akademickém klubu 1. LF UK, byl hostem děkana 1. LF UK profesora Aleksiho Šeda profesor ortopedické kliniky Univerzity v Curychu a bývalý vedoucí lékař a předseda zdravotní komise a výzkumného střediska Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Jiří Dvořák.

73197

Profesor Jiří Dvořák se narodil v roce 1948. Medicínu začal studovat v Praze, ale z politických důvodů v roce 1968 Českou republiku opustil a ve studiích pokračoval ve Švýcarsku. V roce 1974 získal lékařský titul na Lékařské fakultě v Curychu. V roce 1990 byl habilitován v oboru neurologie – věnoval se především oblasti léčby poruch páteře. V roce 1995 se stal profesorem Univerzity v Curychu.

Po roce 1989 významně podporoval české lékaře a rozvoj české vědy v oboru ortopedie a neurologie. Jako předseda Grantové agentury MZ ČR pomáhal zapojovat mladé výzkumníky do systému přidělování grantů. Na svém švýcarském působišti – Spinální jednotce Schulthessovy kliniky v Curychu, která je jednou z nejvýznamnějších evropských ortopedických klinik –, od roku 1990 umožnil a organizoval bezplatné tříměsíční stáže a poté i pobyty s výzkumným zaměřením pro řadu českých lékařů.

Jako člen a později předseda lékařské komise FIFA začlenil Českou republiku do významných projektů ve sportovní (fotbalové) medicíně. ČR byla díky němu vybrána k velké epidemiologické studii o incidenci úrazů ve fotbale (výsledky publikovány v roce 2000 v prestižním časopise The American Journal of Sports Medicine). Prof. Dvořák se také stal garantem a supervizorem při akreditaci Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce jako jednoho z center Lékařského centra excelence FIFA.

73196

Jiří Dvořák je členem evropských a mezinárodních odborných společností, stážoval a přednášel na mnoha světově významných pracovištích a je autorem víc než 400 vědeckých článků, učebnic a editorem řady odborných časopisů, jako jsou například European Spine Journal, Spine (USA), American Journal of Sports Medicine či British Journal of Sports Medicine.

Za svou činnost v oboru neurologie a ortopedie získal řadu ocenění – například Cenu Švýcarské neurologické společnosti, Cenu Evropské spondylochirurgické společnosti za základní (2007) a klinický (2008) výzkum nebo Ocenění za nejlepší pódiovou prezentaci v roce 2008. Za své zásluhy pro rozvoj ortopedie v ČR obdržel také čestné členství České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Ve volném čase se věnuje především sportu. Závodně se věnuje vodnímu lyžování, také se potápí, hraje golf a jezdí na kole a windsurfu.

Křeslo pro Fausta s profesorem Jiřím Dvořákem Křeslo pro Fausta s profesorem Jiřím Dvořákem Křeslo pro Fausta s profesorem Jiřím Dvořákem


 

 

Hodnocení: spravovat