1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Plzákem

Profesor Jan Plzák se narodil v roce 1974 v Praze, kde po maturitě na Gymnáziu v Korunní ulici začal studovat medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval v roce1998. V roce 2001 zakončil postgraduální doktorské studium biomedicíny, kde se věnoval biologii a patologii buňky. V roce 2009 byl habilitován a v roce 2013 jmenován profesorem v oboru otorinolaryngologie. Po ukončení studia na 1. LF UK nastoupil na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol. Zde prošel různými pozicemi – od sekundárního lékaře, vedoucího lůžkového oddělení, vedoucího operačních sálů a zástupce přednosty až k současnému postu přednosty kliniky. Mezi lety 1998 a 2011 působil také jako odborný asistent na Anatomickém ústavu 1. LF UK.

 

81296

V rámci pracovních stáží působil na řadě zahraničních ORL kliniky, například na Fakultě klinické medicíny v Mannheimu, v Univerzitní nemocnici La Paz v Madridu, v Univerzitní nemocnici Haukeland v norském Bergenu a na Univerzitě Insubria ve Varese v Itálii. V letech 2005 až 2009 se vědě věnoval jako výzkumný pracovník v Centru buněčné terapie a tkáňového inženýrství. Ve své oborné práci se zaměřuje na onkologii hlavy a krku, chirurgii štítné žlázy, rinologii, chirurgii baze lební, spánkovou medicínu, endoskopii, hlasovou protézu, klinickou anatomii hlavy a krku, buněčnou biologii, glykobiologii a imunohistochemii. Je členem řady českých i světových odborných společností a vědeckých rad, řešitelem grantových projektů v oblasti ORL medicíny. Je autorem 85 původních prací a přehledných článků, z toho 51 v časopisech s definovaným IF. Je vědcem s počtem 698 citací a H-indexem 15. Je také autorem čtyř monografií a recenzentem řady českých i světových odborných medicínských časopisů. Je také původcem dvou národních patentů – léčiva a farmaceutického přípravku, které obsahují kombinaci monoklonálních protilátek nebo jejich Fab fragmentů.

 

81297

Je ženatý, s manželkou Zuzanou, která je také lékařkou, má tři děti. K jeho zájmům patří sport – od základní školy se věnuje plavání a od 18 let je jeho sportovní prioritou triatlon. Šestkrát absolvoval tzv. Ironmana (nejdelší variantu triatlonu), je držitelem Českého poháru a dalších ocenění a v roce 2015 zvítězil v mezinárodním extrémním horském triatlonu Oravaman.


Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Plzákem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Plzákem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Plzákem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Plzákem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Plzákem

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat