1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Sokolem

Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskutečnila dne 26. ledna 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK byl hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda profesor Jan Sokol.

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., se narodil v roce 1936 v Praze. Byl řemeslníkem, programátorem, překladatelem a disidentem. Stále působí jako profesor filozofie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

67216

Profesor Sokol pracoval jako zlatník a později jako mechanik. Od roku 1963 dálkově studoval matematiku, v letech 1964–90 vedl vývoj software ve Výzkumném ústavu matematických strojů Praha. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible a přeložil řadu filozofických knih. Podepsal Chartu 77.

Po revoluci v letech 1990–1992 byl místopředsedou Sněmovny Národů Federálního shromáždění ČSFR za Občanské Fórum, v roce 1998 ministrem školství.

Od roku 1992 přednáší filozofii, antropologii institucí a etiku na Univerzitě Karlově. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem její Fakulty humanitních studií.

67217K jeho publikacím patří zejména Mistr Eckhart a středověká mystika, Malá filosofie člověka, Čas a rytmus, Filosofická antropologie – Člověk jako osoba, Člověk a náboženství, Moc, peníze a právo, Zůstat na zemi. Rozhovory nad Biblí, Thinking about ordinary things, Etika, život, instituce, Dluh života.

Profesor Sokol je ženatý, má tři děti, devět vnoučat a tři pravnoučata.

Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Sokolem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Sokolem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Sokolem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Sokolem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Sokolem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Sokolem Křeslo pro Fausta s profesorem Janem Sokolem

 

Hodnocení: spravovat