1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Křeslo pro Fausta s prof. MUDr. Michalem Holubem, Ph.D.

Plakát ke stažení ZDE

Prof. Michal Holub absolvoval Fakultu dětského lékařství UK v roce 1989. Před základní vojenskou službou nastoupil na Anesteziologicko-resuscitační oddělení kladenské nemocnice, poté pracoval na Klinice anesteziologie a resuscitace tehdejší FN 1, dnes VFN, jako sekundární lékař. Od roku 1992, kdy začal pracovat jako odborný asistent na 1. LF UK, se věnuje oboru Infekční lékařství. 

63881V letech 1995 a 2000–2003 absolvoval studijní pobyty v USA a ve Francii. Po návratu byl v roce 2005 jmenován docentem a v roce 2010 řádným profesorem. V letech 2004–2015 vedl Infekční kliniku 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, v současné době je přednostou Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha. 

Přes 20 let je jeho odborným zájmem bakteriální sepse, zejména pak ve vztahu k parametrům imunitní odpovědi. Jeho vědecké zaměření odráží mnohaleté zkušenosti z práce v intenzivní medicíně. Snaží se o propojování klinické a vědecké práce. 

63879

S manželkou vychovává tři děti. Na koníčky – literaturu, poezii, historii a filosoffi – mu zbývá velmi málo času, přesto se jich nevzdává. Aktivně podporuje organizaci Amnesty International, která usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.


počet zobrazení: 1350 poslední aktualizace: zburi, 10.07.2016
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít