1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s paleopatologem Václavem Smrčkou

Sedlčanský rodák prof. Václav Smrčka se narodil v roce 1951, maturoval na gymnáziu v Sedlča-nech, a poté vystudoval 1. LF UK v Praze.

85441

Od roku 1976 pracoval na chirurgickém oddělení OÚNZ v Příbrami. Atestaci z chirurgie I. stupně složil v roce 1980. V témže roce byl na základě konkurzního řízení přijat na Kliniku plastické chi-rurgie v Brně, kde s rehabilitačními pracovníky kliniky vypracoval konzervativní metody v léčbě poranění ruky oceněné cenou rehabilitační společnosti.

Od roku 1985 je členem světové paleopatologické asociace (PPA), pravidelně se aktivně zúčastňuje evropských kongresů této společnosti. V roce 1990 obhájil výzkum „Kontraktury ruky“. V letech 1989–90 stážoval 7 měsíců ve Francouzském institutu chirurgie ruky v Paříži a současně studoval paleopatologii (choroby starých lidských populací na kostním materiálu a mumiích) na Sorbonně pod vedením prof. Pierre L. Thillauda.

85440

V roce 1992 obhájil aspirantskou disertační práci a získal titul kandidáta věd. V letech 1992–1998 zastával funkci prezidenta České a Slovenské společnosti chirurgie ruky. V estetické chirurgii se vzdělával na Oddělení plastické chirurgie university v San Diegu, na soukromé klinice Dr. Wooda v Los Angeles a svalové rekonstrukci na Univerzitním pracovišti plastické chirurgie v Torontu u prof. Maktelowa. V roce 2001 habilitoval na 1. LF UK v Praze. Profesuru v oboru dějin lékařství a paleopatologie získal v roce 2016.

V současné době je členem Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK, kde vyu-čuje paleopatologii v českém i anglickém jazyce a dějiny lékařství. Na 1. LF UK vyučuje také speci-ální chirurgii ruky v seminářích a postgraduálních kurzech.

85438

Prof. Smrčka je autorem více než 110 vědeckých publikací a spoluautorem 11 monografií, např. Flexory ruky, Extensory ruky. Jeho kniha „Trace Elements in Bone Tissue“ zahrnuje dvacetiletý výzkum stopových prvků v kostní tkáni a rekonstrukce stravy z kostí za 7000 let ve Střední Evropě. Je také spoluautorem knihy „Atlas chorob na kostních preparátech“, oceněné Hlávkovu cenu za rok 2009 a cenou Komise pro lékařské obory rektorátu UK pro rok 2011. Je spoluautorem třech článků v časopisu Nature týkající se evoluce moru a virových chorob.

85439

Prof. Smrčka se věnuje i psaní beletrie. Je autorem knih Století neklidu, Trnitá cesta řezníka Toníka, Lotr po levici, lotr po pravici, Maltských povídek, Povltavských pohádek, beletrie pro nejmenší My předškoláci a spoluautorem Válečného chirurga (oceněného cenou spisovatele Miroslava Iva-nova za literaturu faktu), dále knih Na staré řece, Česko-italské antologie Dům u moře, i humor-ných povídkových sborníků Posvícení.


 

 

Hodnocení: spravovat