1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s doktorkou Yvonou Angerovou

 Paní doktorka Angerová vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK, studium zakončila v roce 1988. Atestaci prvního stupně z neurologie získala v roce 1993, atestaci z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (FBLR) o tři roky později a v roce 2008 složila také Evropskou atestaci v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine). V roce 2010 ukončila Pražskou mezinárodní manažerskou školu titulem MBA. Postgraduální studium biomedicíny v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka ukončila titulem Ph.D. v roce 2011.

93693Jako sekundární lékařka pracovala doktorka Angerová nejprve na Neurologickém oddělení tehdejší Fakultní nemocnice Na Bulovce, poté působila jako sekundární lékařka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, kde se stala primářkou a v roce 2019 byla pověřena vedením celé kliniky.

Na 1. LF UK se věnuje výuce mediků, bakalářů ergoterapie a fyzioterapie, magistrů ergoterapie a vede také jejich bakalářské a magisterské práce. Je garantkou bakalářského studia ergoterapie, garantkou a školitelkou kurzů postgraduálního vzdělávání v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (RFM) a garantkou dalších odborných kurzů.

93695Paní doktorka Angerová je členkou českých i zahraničních odborných společností, od roku 2016 zastává post místopředsedkyně Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP a post předsedkyně sekce této společnosti pro Neurorehabilitaci.

Stážovala na odborných pracovních pobytech po celém světě a také na domácí půdě se účastní mezinárodních projektů. Například v rámci 6. rámcového programu EU spolupracovala na projektu Measuring Health and Disability in Europe: supporting policy development.

93696Spoluúčastnila se vytváření koncepce Denního stacionáře a dlouhodobého sledování pacientů po poškození mozku a aktivně se účastní tuzemských i zahraničních kongresů týkajících se problematiky těchto pacientů. V klinických studiích, na nichž se podílí, zkoumala například vliv léků na spasticitu horní a dolní končetiny.

Paní doktorka je vdaná, má dvě dospělé děti. Ráda cestuje. Není velkým sportovcem, ale chodí po horách, lyžuje a občas jezdí na kole. Baví ji navštěvovat koncerty vážné hudby a výstavy výtvarného umění.

 

Hodnocení: spravovat