1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s docentem Karlem Černým

Do pravidelného pořadu Křeslo pro Fausta tentokrát přišel historik lékařství doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. 

86850Doc. Karel Černý se narodil v roce 1974 a po studiu na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech studoval na Jihočeské univerzitě kulturní historii. Doktorské studium v oboru Dějiny lékařství dokončil na 1. LF UK v roce 2008. V roce 2013 v témže oboru habilitoval s prací Mor 1480-1730: Epidemie v lékařských traktátech raného novověku.

Pracoval jako archivář Státního okresního archivu Klatovy, jako odborný pracovník působil ve Výzkumném centru pro dějiny vědy v Archivu Akademie věd ČR. Od roku 2001 pracuje v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, kde se stal v roce 2014 přednostou. Přednesl cyklus přednášek z dějin medicíny pro studenty z USA v Collegiu Hieronymi Pragensis a byl také redaktorem časopisu Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Od roku 2016 je členem vědecké rady 1. LF UK.

86849Je členem několika českých i zahraničních odborných společností a členem několika oborových rad. Oblastmi jeho výzkumu jsou dějiny lékařské fakulty Univerzity Karlovy v baroku, dějiny jezuitského a dominikánského řádu v raném novověku, zejména s ohledem na otázky medicíny a zdravotnictví, barokní medicína, zázračná poutní místa a zázračná uzdravení a dějiny výživy v raném novověku. Zejména dějiny kuchařek, vztah mezi medicínou a jídlem v baroku, nástup nových potravin ze zámoří v 16. a 17. století (kukuřice, paprika, brambory, rajčata etc.), dějiny nápojů a používání kofeinových nápojů v raném novověku (káva, čaj a čokoláda v barokní době).

86851Doc. Karel Černý je autorem odborných článků, kapitol v monografiích a autorem nebo spoluautorem řady publikací, např. Plague between Prague and Vienna: Medicine and Infectious diseases in Early Modern Central Europe, Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945-2008, Mor 1480-1730. Teorie, prevence a terapie v evropské lékařské literatuře raného novověku, nebo Jezuité a mor. Nyní doc. Černý připravuje k vydání knihu Ze zámoří do Čech: Káva, čaj a čokoláda v raném novověku v nakladatelství Academia. Mimo pracovní zájmy se věnuje turistice, rád chodí po Čechách a fotografuje krajinu a přírodu. Rád čte krásnou literaturu. 

Hodnocení: spravovat