1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s docentem Janem Bláhou

 Pan docent Bláha se narodil v roce 1968 v Praze, kde také roku 1993 absolvoval studium na 1. LF UK. Složil I. a II. atestaci v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, na 1. LF UK v roce 2009 obhájil disertační, v roce 2016 habilitační práci a v roce 2018 také titul Master of Healthcare Administration na pražském Advance Healthcare Management Institutu. Od roku 1993 pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN (KARIM), nejprve jako lékař, poté odborný asistent, zástupce vedoucího lékaře pro kardioanestezii, vedoucí lékař porodnické anestezie, zástupce přednosty pro vědu a výzkum a nyní zde působí na pozici přednosty. Jako vědecký pracovník působil také na Farmakologickém ústavu 1. LF UK a VFN a I. interní klinice LF UK a FN Plzeň. V zahraničí stážoval například v Queen Elizabeth Hospital v britském Birminghamu nebo v americkém Birminghamu na University of Alabama.

93698Jan Bláha je místopředsedou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM), předsedou její Sekce porodnické anestezie, je i členem výboru České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) a členem dalších českých i zahraničních odborných společností. Je držitelem celé řady ocenění za svou publikační činnost či Uznání ČSARIM za významný přínos k rozvoji oboru. Spolupracuje s řadou zahraničních univerzitních pracovišť. Zároveň je členem řady českých i evropských odborných komisí a koordinačních výborů medicínských projektů. Podílí se na organizaci a vedení odborných kongresů v ČR i v zahraničí. Je hlavním řešitelem českých i mezinárodních grantových projektů, jeho hlavními výzkumnými tématy jsou život ohrožující krvácení, kontrola glykémie v intenzivní péči a porodnická anestezie.

93697Docent Bláha je školitelem postgraduálních studentů a autorem odborných doporučení v intenzivní, perioperační a porodnické péči. Je autorem článků v časopisech s IF, kapitol v odborných knihách a učebnicích, vyzvaných přednášek na národních a zahraničních kongresech. Je také recenzentem zahraničních odborných lékařských časopisů a členem redakčních rad českých časopisů.

93699Jan Bláha je ženatý, manželka Kateřina je gynekoložka, mají tři syny. Ve volném čase se dříve jako instruktor Prázdninové školy Lipnice věnoval osobnostnímu rozvoji zážitkovou výukou, byl instruktorem mezinárodního týmu Outward Bound, který na prestižních MBA školách INSEAD ve Francii a Singapuru zajišťoval úvod do studia. Pracoval i jako instruktor Outward Bound Australia. Je spoluzakladatelem vzdělávací organizace ZDrSEM – první pomoc zážitkem. Řadu let byl i průvodcem a vysokohorským vůdcem CK Adventura se zaměřením na Skandinávii, Austrálii, Nový Zéland a Nepál. Má sportovní licenci pro potápění, parašutismus a horolezectví. Dnes se věnuje především orientačnímu běhu, triatlonu, silniční cyklistice, ale i počítačové grafice.

Hodnocení: spravovat