1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Křeslo pro Fausta s doc. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc.

Plakát ke stažení ZDE

Na další besedě s názvem Křeslo pro Fausta, která se uskutečnil dne 26. května 2016 v Akademickém klubu 1. LF UK, byl hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Rozmlouvala s ním bude moderátorka Marie Retková.

62981Doc. Martin Vokurka absolvoval studium Fakulty všeobecného lékařství v roce 1987. Nastoupil na Ústav patologické fyziologie, kde pracoval již jako student v laboratoři prof. Janouška. Složil atestaci z vnitřního lékařství, absolvoval studijní pobyty v USA a Francii, po návratu v roce 1996 se věnoval práci v ústavu, kde se zabýval studiem experimentálních porfyrií. V roce 2005 byl jmenován docentem patologické fyziologie, od roku 2008 je proděkanem pro teoretické a preklinické studium 1. LF UK a od roku 2012 přednostou Ústavu patologické fyziologie. 

Nyní je již takřka 15 let jeho tématem metabolismus železa v organismu, zejména jeho regulace ve vztahu k červené krvetvorbě. Jeho velký zájem představuje i pedagogická činnost – na fakultě patří k nejlépe hodnoceným učitelům. Snaží se o propojování teoretické a klinické výuky. 

Od počátku 90. let se doc. Vokurka intenzivně věnuje tvorbě lékařských slovníků. První z nich vyšel v roce 1994, největší z nich, Velký lékařský slovník, pak vyšel od roku 2002 již v deseti vydáních. Na konci 90. let působil doc. Vokurka jako zástupce šéfredaktora odborného nakladatelství Maxdorf. Spolupracoval na Slovníku nespisovné češtiny, na knize O duši lékaře a na příručce Francouzština pro lékaře

Zajímá se o literaturu, publikoval povídky i poezii. Dalšími zájmy jsou historie a cizí jazyky. Mimo odborné společnosti je aktivní i ve Spolku českých frankofonních lékařů.


počet zobrazení: 876 poslední aktualizace: zburi, 30.05.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít