1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s profesorem egyptologie Miroslavem Vernerem

Profesor Miroslav Verner se narodil v roce 1941 v Brně. V letech 1960–1965 studoval egyptologii a prehistorii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl v roce 1993 jmenován profesorem. Již během studia byl Miroslav Verner součástí týmu prof. Zdeňka Žáby, jednoho ze zakladatelů české egyptologie.

83474

Pro výzkum českých egyptologů získal prof. Verner koncem 70. let 20. století archeologickou koncesi v Abusíru nedaleko Káhiry. Jde o největší koncesi zahraničních archeologických týmů na pyramidových polích o rozloze 2 km². Miroslav Verner se zabývá archeologií, historií a paleografií Egypta v období 3. tis. př. Kr., tedy dobou stavitelů pyramid. Mezi největší objevy českých egyptologů pod jeho vedením patří nálezy královských hrobů z 5. dynastie, šachtových hrobů velmožů z Pozdní doby, papyrových archivů, královských soch a mnohé další.

V letech 1975 až 2000 byl prof. Verner ředitelem Československého (později Českého) egyptologického ústavu UK a české vykopávky v Egyptě vedl do r. 2010. Byl členem komise UNESCO pro památky starého Egypta a Núbie, členem řídicího výboru Mezinárodní asociace egyptologů, čestným členem Německého a Rakouského archeologického ústavu, členem Komise UNESCO pro Muzeum Núbie v Asuánu a Muzeum egyptské civilizace v Káhiře, byl také hostujícím profesorem na univerzitě v Hamburku, Vídeňské univerzitě a na Americké univerzitě v Káhiře.

83475

Prof. Verner vydal dvanáct vědeckých monografií, je spoluautorem dalších pěti monografií a je au-torem přibližně sto padesáti vědeckých článků publikovaných z velké části v mezinárodních egyptologických časopisech. Dlouhodobě se podílí také na popularizaci egyptologie prostřednictvím knih, článků i televizních pořadů. Mezi jeho nejnovější práce patří např. vědecké monografie Sons of the Sun. Rise and Decline of the Fifth Dynasty (Prague, Charles University 2014) a The Statues of Raneferef and the Royal Sculpture of the Fifth Dynasty, (Prague, Charles University 2017). V současné době se připravuje k vydání The Pyramids. The Archaeology and History of Egypt’s Icons (American University in Cairo Press, Cairo), vědecká monografie shrnující nejnovější poznatky o egyptských pyramidách.

83476

V roce 1998 mu za jeho práci udělil prezident Václav Havel medaili Za zásluhy II. stupně. Jeho celoživotní dílo bylo v roce 2015 oceněno také Společností pro vědy a umění.

 

 

Hodnocení: spravovat