1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Konference „Rodíme se“ spojila odborníky napříč obory

(Praha, 26. září 2023) První ročník multioborové konference „Rodíme se“, který se uskutečnil 21.–22. září 2023, přilákal velké množství zájemců. Kapacita sálu se beznadějně naplnila už na začátku září, a proto se konference vysílala také online. Celkově program vidělo přes 200 účastníků a na konferenci vystoupila řada osobností z mnoha různých oborů. Po celé dva dny vládla přátelská a uvolněná atmosféra.

Záštitu nad konferencí převzal děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka, garantem byl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka prof. Michal Zikán a úvodního slova se ujala zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková. Mám velkou radost, že se nám s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy podařilo zorganizovat první ročník konference Rodíme se, která spojila zdravotníky mnoha profesí se zájmem o péči o těhotné a rodící ženy a jejich blízké. Konference měla skvělou atmosféru a prezentace sklidily u všech zúčastněných opravdu velký ohlas. Podařilo se otevřít řadu témat, která byla dosud v porodnictví na okraji nebo opomíjená,“ vyzdvihuje přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka prof. Michal Zikán.

V průběhu dvou dnů se konference zaměřila na sdílení zkušeností nejen všech pečujících profesí – porodních asistentek, porodníků, fyzioterapeutů, neonatologů, dětských sester, psychoterapeutů, psychiatrů, dul a komunitních pracovnic, ale i matek a otců. Medicínské výsledky porodnické péče v ČR jsou na špičkové světové úrovni, přesto se stále objevují témata, která je třeba otevírat, postupy, které je třeba měnit, a informace, které je třeba uvádět na pravou míru. „Konference byla výjimečná v tom, že prohloubila multidisciplinární spolupráci, v jejímž centru stojí porodní asistentka a její péčeo ženu. Ta nezahrnuje pouze péči při porodu, ale i podporu fyzického a duševního zdraví těhotných žen i čerstvých maminek. Prezentovány byly příklady dobré praxe i návrhy a plány do budoucna, které by roli porodních asistentek mohly posunout ještě o něco dále,“ říká vedoucí lékař porodnické části Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka dr. Jan Matěcha.

Přednášející na konferenci představili vlastní praxi a otevřeně hovořili o všech úspěších i problémech a překážkách. Témata byla vybrána s jednoznačným cílem inspirovat a přinášet zkušenosti z praxe. Fyzioterapeutka Mgr. Marika Bajerová hovořila o propojení fyzioterapie, gynekologie a porodnictví, dr. Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví přiblížil problematiku screeningu duševního zdraví matek v porodnicích. Jak prožívá těhotenství, porod a šestinedělí otec, vylíčil chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic dr. Tomáš Šebek a porodní asistentky Bc. Barbora Smolová s Bc. Alžbětou Samkovou popsaly péči o personál v případě úmrtí rodičky u nás a v Norsku. „Konference předčila naše očekávání. Přednášející doplňovali a potvrzovali svá vyjádření zkušenostmi z praxe. Auditorium bylo po celou dobu plné a několikrát se ozval potlesk přímo během přednášky. Diskuse otevřela mnoho témat důstojně a s respektem. Rádi bychom v tomto duchu pokračovali i nadále,“ pochvaluje si porodní asistentka z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka Bc. Alžběta Samková. Dále zazněly například příspěvky o perinatální paliativní péči v České republice nebo o péči komunitní porodní asistentky v poporodním období.


Hodnocení: spravovat