1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace pro vyjíždějící a přijíždějící zaměstnance v programu ERASMUS+

V případě plánování zahraničního výjezdů a příjezdů vědecko-pedagogických pracovníků prosím kontaktujte Zahraniční oddělení:

Dostupné informace a dokumenty jsou na webových stránkách Univerzity Karlovy v sekci Věda a výzkum/Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků: https://cuni.cz/UK-232.html

Podmínky účasti:

Zaměstnanec (též „účastník“) musí mít na Univerzitě Karlově pracovní poměr, tj. pracovní smlouvu, případně DPP/DPČ.

Výukového pobytu se mohou účastnit pouze akademičtí pracovníci, případně odborní asistenti, kteří mají v náplni práce na UK pedagogickou činnost.

Školení či přípravných a monitorovacích návštěv se mohou účastnit akademičtí i neakademičtí pracovníci UK.

Účast na konferenci není považována za oprávněnou aktivitu v rámci programu Erasmus+.

Mobilita se musí odehrávat v zahraniční tzv. programové zemi, tj. v zemi zapojené do programu Erasmus+ na zahraniční vysokoškolské instituci (země EU, EFTA a kandidátské země do EU), která je držitelem Erasmus Charter for Higher Education (STA i STT).

Délka pobytu musí být minimálně 2 po sobě jdoucí dny mimo cestovních, maximální délka je 60 dní mimo cestovních. Doporučená délka je 5 pracovních dnů.

Celá mobilita se musí odehrát v rámci daného projektového období, které za běžných okolností trvá od 1. 6. jednoho kalendářního roku do 30. 9. následujícího kalendářního roku.

Výukový pobyt obnáší učit na zahraniční partnerské instituci nejméně 8 hodin týdně (přičemž týdnem se rozumí 2-5 dní).

Finanční podpora na výukové pobyty v roce 2019/2020 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce následující diferenciací:

Program ERASMUS+ vysokoškolské vzdělávání

MOBILITA ZAMĚSTNANCŮ - výše grantů na pobytové náklady pro mobility z výzvy 2019

Skupina

Cílová země

Denní sazby v EUR

1.-14. den

15.-60. den

Skupina 1

Norsko

136 EUR / den

95,20 EUR / den

Dánsko

Lucembursko

Velká Británie

Island

Švédsko

Irsko

Finsko

Lichtenštejnsko

Skupina 2

Nizozemsko

119 EUR / den

83,30 EUR / den

Rakousko

Belgie

Francie

Německo

Itálie

Španělsko

Kypr

Řecko

Malta

Portugalsko

Skupina 3

Slovinsko

102 EUR / den

71,40 EUR / den

Estonsko

Lotyšsko

Chorvatsko

Slovensko

Česká republika

Litva

Turecko

Maďarsko

Polsko

Rumunsko

Bulharsko

Severní Makedonie

Srbsko

Diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a následně stanoví odlišné částky na pracovní den pobytu v zahraničí. Za pracovní den lze považovat i den pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud pedagog v těchto dnech doloží na potvrzení pedagogickou aktivitu.

K pobytovým nákladům lze individuálně připočítat i 1-2 dny cesty, pokud je splněna podmínka čerpání části diet dle cestovního příkazu a je tato žádost pedagoga schválena vysílající fakultou.

Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km.


· Výuková mobilita vědecko-pedagogických pracovníků (STA-Staff Mobilityfor Teaching): informace a pokyny zde

Potřebné dokumenty:

· Cestovní příkaz

· Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

· Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků

· Confirmation of Teaching Period

· Závěrečná zpráva

· Mobilita zaměstnanců – školení (STT – Staff Mobility for Training): informace a pokyny zde

Potřebné dokumenty:

· Cestovní příkaz

· Mobility Agreement Staff Mobility For Training

· Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků

· Confirmation of Training Period

· Závěrečná zpráva ze školení


 


Hodnocení: spravovat