1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o studiu U3V včetně seznamu přednášek na aktuální akademický rok

Všeobecné informace o Univerzitě třetího věku na 1. lékařské fakultě UK v Praze

Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.

Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.

Kurzy pro akademický rok 2024/2025:

A) Biologie člověka I., II. (1. ročník - středa) a Biologické principy péče o zdraví I., II. (2. ročník - čtvrtek)

Místo a doba konání: Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2, zimní semestr v průběhu říjen - prosinec, letní semestr únor - červen

Přednáškové dny:  středa pro 1. ročník 2024/2026 a čtvrtek pro 2. ročník 2024/2026 vždy od 14.30 - 16.30. Přednášky se konají 1x týdně, po oba dva roky kurzu ve stejný den. Témata přednášek, která opakujeme - viz příloha. 

Kurz nabízíme opakovaně víceméně ve stejném znění.

Přihlášky budou přijímány v elektronické podobě od června 2024 do vyčerpání kapacity nabízených míst (75).

Přihláška papírová - k vytištění a vyplnění - viz příloha. Zaslat zpět ji je možno mailem či poštou na adresu děkanátu:

Mgr. Nikola Šedová

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1.LF UK

Kateřinská 32, 121 08, Praha 2

mobil: 770 316 499

nikola.sedova@lf1.cuni.cz

 


Administrativní poplatek za celý kurz činí 1.500 Kč a je splatný přes bankovní účet nebo v hotovosti na pokladně děkanátu Kateřinská 32. 

Pokladní hodiny: pondělí, středa a pátek 10 - 12 hod. Úterý 12:30 - 15 hod.

Prázdninový provoz pokladny stejně jako v minulých letech bude od 1.7.2024 do 31.8.2024 omezen.    Úterý 12:30-15:30 Pátek 9:00-12:00

ÚHRADA KURZOVNÉHO BANKOVNÍM PŘEVODEM

Číslo účtu

37434021/0100

VS 91003009 

Do pozn. pro příjemce uvést jméno platící osoby a heslo U3V!!!

 


B) Novinky v medicíně - kurz určený výhradně pro absolventy přednášek Biologie člověka na 1. LF UK

V zimním semestru akademického roku 2024/2025 je nachystáno téma Paliativní medicína a na letní semestr přednášky z okruhu Gastroenterologie.

Posluchači jsou seznamováni s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně.

Přednáškovým dnem je vždy úterý 14:00-16:00 hod. 

Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, velká posluchárna.

Zájemci pro velký počet tvoří dvě skupiny - A a B. Docházejí střídavě jedenkrát za 14 dní na identické přednášky. Při nemoci či z důvodu jiné absence lze přednášku absolvovat spolu s druhou skupinou. 

Poplatek za kurz pro zájemce činí na dva semestry 500 Kč. 

Další informace o přihlašování na nový akademický rok - viz informace u kurzu Biologie člověka.

Hodnocení: (hodnotilo 30 uživatelů) spravovat