1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o studiu U3V včetně seznamu přednášek na aktuální akademický rok

Všeobecné informace o Univerzitě třetího věku na 1. lékařské fakultě UK v Praze

Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.

Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.

Kurzy pro akademický rok 2024/2025:

A) Biologie člověka I., II. (1. ročník - středa) a Biologické principy péče o zdraví I., II. (2. ročník - čtvrtek)

Místo a doba konání: Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2, zimní semestr v průběhu říjen - prosinec, letní semestr únor - červen

Přednáškové dny:  středa nebo čtvrtek  14.30 - 16.30. Přednášky se konají 1x týdně, každý dvouletý kurz vždy v jeden z uvedených dní. Témata přednášek - viz příloha. Kurz nabízíme opakovaně víceméně ve stejném znění.

Přihlášky budou přijímány v elektronické podobě i osobně a to od května 2024 na níže uvedeném kontaktu.

Poplatek za celý kurz činí 1.500,- Kč a je splatný přes bankovní účet ve chvíli podání přihlášky nebo v hotovosti po vyplnění přihlášky na pokladně děkanátu. 

Kontakt: Ing. Barbora Kasalová, e-mail: barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 1.LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, tel. 22496 4243


B) Novinky v medicíně - kurz určený výhradně pro absolventy přednášek Biologie člověka na 1. LF UK

V letním semestru akademického roku 2023/2024 probíhají přednášky s názvem Akutní stavy u seniorů.

Posluchači jsou seznamováni s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně.

Přednáškovým dnem je vždy úterý 14.00-16.00 hod. 

Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, velká posluchárna.

Zájemci pro velký počet tvoří dvě skupiny - A a B. Docházejí střídavě jedenkrát za 14 dní na identické přednášky.

Poplatek za kurz pro zájemce činí na dva semestry Kč 500,-. 

Další informace o přihlašování na nový akademický rok by měly být k dispozici v květnu 2024.

Hodnocení: (hodnotilo 29 uživatelů) spravovat