1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o studiu U3V včetně seznamu přednášek na aktuální akademický rok

Kurzy U3V na 1. LF UK dočasně odloženy.

Z rozhodnutí pana rektora pro U3V vyplývá, že minimálně do 31. 10. 2020 (do tohoto data platí nařízení hygienické stanice hlavního města Prahy), by mohly být programy U3V realizovány distanční formou. O podobě distanční formy by měl rozhodnout garant daného programu. Garanti programů samozřejmě mohou zvážit posunutí zahájení programu, apod. Nicméně je třeba počítat s tím, že ani v listopadu nebude situace příliš příznivá.

O změnách budeme iformovat zde.

 


Všeobecné informace o Univerzitě třetího věku na 1. lékařské fakultě UK v Praze

Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.

 

Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.

Témata kurzů pro akademický rok 2020/2021:

A) Biologie člověka I., II. (1. ročník)

Biologické principy péče o zdraví I., II. (2. ročník)

Místo a doba konání: Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2, září/říjen - prosinec a  únor - květen

Přednáškové dny:  středa  a  čtvrtek  - čas přednášek 14.30 - 16.30. (Přednášky se konají 1x týdně, každý dvouletý kurz v jeden z uvedených dní. Pro akademický rok 2020/2021 bude pro stávající 1. ročník přednáškovým dnem středa, posluchači nedokončeného 2. ročníku budou pokračovat přednáškami ve čtvrtek.)

Přihlášky do kurzu U3V:  Telefonické informace na čísle 22496 4243.

Úřední hodiny v průběhu roku: pondělí a středa 8.00 - 12.30 a úterý a čtvrtek 12.30 - 15.00. V červenci a srpnu pak pouze středa 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 nebo po předchozí telefonické domluvě.

Poplatek za celý kurz činí 1.500,- Kč splatný před samotným zahájením na první přednášce. 

Zájemci o toto studium obdrží další informace přímo na studijním oddělení 1. LF UK.

Kontakt: Ing. Barbora Kasalová, e-mail: barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 1.LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, tel. 22496 4243

 

B) Novinky v medicíně.

Zimní semestr ONKOLOGIE začíná 6., resp. 13. 10. 2020

Letní semestr AKIKTOLOGIE

Jedná se o návazný kurz výhradně pro absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1. LF UK. Posluchači se během dvousemestrového kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně.

V ZS 2019/2020 proběhlo téma Gynekologie a porodnictví, na LS byly nachystány přednášky z Onkologie. Tento celý blok přesunujeme na zimu 2020/2021, neboť většina přednášek se neuskutečnila. Ti, co měli kurz zaplacen, absolvují zimní semestr zdarma! Noví zájemci se mohou hlásit u paní Kasalové.

Přednáškový den zůstává nadále zachován - úterý 14.00-16.00 hod, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, velká posluchárna.

Zájemci pro velký počet tvoří dvě skupiny - A a B. Docházejí střídavě jedenkrát za 14 dní na identické přednášky.

Poplatek za kurz pro nové zájemce činí Kč 500,- splatný před první přednáškou, další informace obdrží zájemci po vyplnění přihlášky na děkanátu v Kateřinské 32 -  informace o datu přihlašování, úředních hodinách, kontaktu a adrese viz výše.

Hodnocení: (hodnotilo 22 uživatelů) spravovat