1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o studiu U3V včetně seznamu přednášek na aktuální akademický rok

Všeobecné informace o Univerzitě třetího věku na 1. lékařské fakultě UK v Praze

Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.

 

Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.


Kurzy pro akademický rok 2021/2022 (za předpokladu, že nedojde k žádným omezením):

A) Biologie člověka I., II. (1. ročník - čtvrtek)

Biologické principy péče o zdraví I., II. (2. ročník - středa)

Místo a doba konání: Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2, září/říjen - prosinec a  únor - květen

Přednáškové dny:  středa  a  čtvrtek  - čas přednášek 14.30 - 16.30. Přednášky se konají 1x týdně, každý dvouletý kurz v jeden z uvedených dní. 

Přihlášky do kurzu U3V Biologie člověka 1. ročník přijímáme do naplnění kapacity:  

Poplatek za celý kurz činí 1.500,- Kč splatný před zahájením první přednášky. 

Zájemci o toto studium obdrží další informace přímo na studijním oddělení 1. LF UK.

Kontakt: Ing. Barbora Kasalová, e-mail: barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 1.LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, tel. 22496 4243

 

B) Novinky v medicíně.

Zimní semestr ONKOLOGIE 

Letní semestr ADIKTOLOGIE

Jedná se o návazný kurz výhradně pro absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1. LF UK. Posluchači se během dvousemestrového kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně.

Po obnovení prezenční výuky zůstane přednáškovým dnem úterý 14.00-16.00 hod. 

Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, velká posluchárna.

Zájemci pro velký počet tvoří dvě skupiny - A a B. Docházejí střídavě jedenkrát za 14 dní na identické přednášky.

Poplatek za kurz pro nové zájemce činí Kč 500,- splatný před první přednáškou, další informace obdrží zájemci po vyplnění přihlášky na děkanátu v Kateřinské 32 -  informace o přihlašování a kontakt viz výše u sekce A) Biologie člověka.

Hodnocení: (hodnotilo 24 uživatelů) spravovat