1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o studiu U3V 2018/2019 včetně seznamu přednášek

Všeobecné informace o Univerzitě třetího věku na 1. lékařské fakultě UK v Praze v akademickém roce 2018/2019

Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.

Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.

Témata kurzů: 

A) Biologie člověka I., II. (1.ročník)

Biologické principy péče o zdraví I., II. (2.ročník)

Místo a doba konání: Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2, říjen - prosinec a  únor - květen

Přednáškové dny:  středa (1. ročník)  a  čtvrtek (2. ročník) - čas přednášek 14.30 - 16.30

Přihlášky do kurzu U3V:  Kurz plně obsazen.

Úřední hodiny v průběhu roku: pondělí a středa 8.00 - 12.30 a úterý a čtvrtek 12.30 - 15.00. V červenci a srpnu pak pouze středa 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00.

Poplatek za celý kurz činí 1.500,- Kč splatný před první přednáškou. 

Zájemci o toto studium obdrží další informace přímo na studijním oddělení 1. LF UK.

Kontakt a podávání přihlášek: Ing. Barbora Kasalová, e-mail: barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 1.LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, tel. 22496 4243

 

B) Novinky v medicíně.

Jedná se o návazný kurz výhradně pro absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1. LF UK (dřívější název -  Klub absolventů). Posluchači se během dvousemestrového kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně.

Přednáškový den: úterý 14.00-16.00 hod, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, velká posluchárna

Zájemci pro velký počet tvoří dvě skupiny - A a B. Docházejí střídavě jedenkrát za 14 dní na identické přednášky.

Poplatek za kurz Kč 500,- splatný před první přednáškou, další informace obdrží zájemci po vyplnění přihlášky na děkanátu v Kateřinské 32 -  informace o datu přihlašování, úředních hodinách, kontaktu a adrese viz výše.

Hodnocení: (hodnotilo 15 uživatelů) spravovat