1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Dobrovolníci 1. LF UK pomáhají zdravotníkům

(Praha, 23. 3. 2020) Bezprostředně poté, co byla kvůli šíření koronaviru 11. března 2020 pozastavena prezenční výuka na vysokých školách, vznikla pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) studentská iniciativa Dobrovolníci 1. LF UK. Primárním cílem této skupiny je koordinovat výpomoc studentů nejen 5. a 6. ročníků ve zdravotnických zařízeních v Praze.

Studenti se zmobilizovali 12. března 2020 na popud místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK. Vedoucí tým nyní tvoří dalších 19 studentů. „Medici, ochotní pomáhat a čelit aktuální těžké situaci, vyplňují příslušný dotazník dle námi vytvořeného algoritmu. Následně je můžeme směřovat tam, kde jsou právě nejvíce potřeba. Momentálně je již více než 200 studentů z 1. LF UK umístěných v nemocnicích, a to především na ošetřovatelských a pomocných pozicích. Jejich zájem mě ohromně překvapil a patří jim slova obdivu a vděku,“ říká David Kulišiak.

„Pro naši fakultu je ctí, že její studenti zcela spontánně vytvořili iniciativu na pomoc našemu zdravotnictví a v širší rovině celé společnosti, postižené mimořádným stavem. Uznání patří i dalším vysokoškolákům, kteří podobné aktivity na svých fakultách rovněž velmi efektivně rozvinuli. Jsou to lidé, kteří prokazují schopnost vnímat svět optikou neegoistického zájmu a přínosu jak pro konkrétní věc samu, tak i pro inspiraci všem ostatním. Vyhýbám se ve svém vyjádření respektu ‚velkým slovům‘, ale mám je na mysli,“ oceňuje mimořádné profesní a organizační schopnosti, ale i emoční odolnost mediků 1. LF UK její děkan, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Již v polovině března si medici ze studentských komor akademických senátů všech tří pražských lékařských fakult v rámci mezifakultní spolupráce rozdělili pole působnosti. Dobrovolníkům z 1. LF UK tak připadla Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN), Nemocnice Milosrdných Sester sv. Karla Boromejského, Nemocnice Na Františku a Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, i řada menších zdravotnických zařízení.

Nejvíce dobrovolníků nyní působí ve VFN. Za normálních okolností jsou studenti 1. LF UK běžnou součástí jejího chodu v rámci praktické výuky a několik desítek z nich je tu dokonce zaměstnáno na pozicích sanitářů a ošetřovatelů. „Nyní se k nám na výpomoc přihlásilo 150 mediků. Moc si toho vážíme. V první fázi jsme je nasadili na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – KARIM. Další pomohou na pracovištích, jako jsou II. interní klinika, IV. interní klinika, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí nebo III. interní klinika. Medici nenahrazují práci všeobecných sester, ale jsou zapojeni do různých ošetřovatelských a pomocných prací. Mohou například pomoci s hygienickou péčí, objednáváním a podáváním jídla, povlékáním lůžek či polohováním pacientů. Vypomáhat mohou ale i na operačních sálech. Rozsah práce závisí na úrovni jejich vzdělání,“ vysvětluje ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.

„K dobrovolnictví jsem se dostala přes studentskou skupinu Dobrovolníci 1. LF UK, která vznikla na Facebooku. Posléze jsem se začala věnovat také koordinaci, a tak teď pobíhám mezi naší základnou a nemocnicí. Momentálně pracuji na KARIM a včera jsem byla poprvé na noční službě. Sestřičky mě hned zapojily, vysvětlily mi chod oddělení a s větou ‚vše se naučíš za pochodu‘ jsem šla pacientovi odebírat krev. Tuto formu dobrovolnictví jsem si vybrala kvůli tomu, že mi dává jedinečnou příležitost být součástí nemocničního týmu a zlepšovat se v praktických dovednostech,“ říká studentka šestého ročníku všeobecného lékařství na 1. LF UK Markéta Hlaváčková.

Dobrovolníci z 1. LF UK pomáhají například také v pražské záchrance. „Velmi si vážíme pomoci mediků, kteří jsou součástí posádek našich odběrových vozů. Pacientům přímo doma provádějí výtěry a odebírají vzorky pro testování na přítomnost koronaviru. Medici ulevili našemu provozu, jsou šikovní a jsme rádi, že je tady máme,“ říká ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy MUDr. Petr Kolouch, MBA.

Nemocnice rovněž oceňují pomoc s administrativní činností. „Aktuálně máme v ÚVN čtyři studenty 5. a 6. ročníků z 1. LF UK. Jejich využití spatřujeme především ve výpomoci s administrativou,“ říká tisková mluvčí ÚVN Mgr. Jitka Zinke.

V současné době probíhá komunikace o výpomoci dobrovolníků 1. LF UK i s praktickými lékaři, domovy pro seniory či mimopražskými zdravotnickými zařízeními. Mimopražští medici, kteří z Prahy odcestovali domů, již oslovili více než 30 nemocnic po celé ČR. Medici nastoupili do nemocnic v Ústí nad Labem, Kladně, Kolíně, Táboře či Zlíně.

Jak dodává koordinátor David Kulišiak, dobrovolníci 1. LF UK se kromě výpomoci zdravotnickým zařízením věnují také zpracovávání a efektivní distribuci srozumitelně podaných informací o epidemii COVID-19 a příbuzných tématech.


Dobrovolníci 1. LF UK

na Facebooku: Dobro1lf
na instagramu: @dobro1lf

Hodnocení: spravovat