1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Den otevřených dveří proběhne na 1. LF UK tentokrát distančně

(Praha, 28. 12. 2020) Zájemci o studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy o den otevřených dveří nepřijdou ani za současných epidemických opatřeních. Fakulta pro uchazeče připravila onlinovou formu prezentace, která jim studium přiblíží ze všech možných úhlů. Jak se připravit na přijímací řízení? Kde sehnat letošní modelové otázky? Jak zvládnout první rok studia? Na tyto i mnohé další otázky budou 9. ledna na stránkách fakulty odpovídat zástupci vedení i studentů.

Den otevřených dveří zahájí 9. ledna v 10:00 úvodní přednášky o 1. LF UK, přijímacím řízení, studiu, ale třeba i o studentském životě, které přednesou děkan prof. doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., a proděkanka pro přijímací řízení prof. MUDr. Jana Doušková, DrSc. Své zkušenosti předá uchazečům také student medicíny Marek Havrda. Od 11:00 pak budou řečníci odpovídat na dotazy zaslané prostřednictvím interaktivního webového rozhraní Slido. Vše bude přenášeno živě na webových a facebookových stránkách fakulty.

Na fakultním webu, facebooku a instagramu najdou zájemci o studium ode dne otevřených dveří také řadu dalších videí, které jim detailně přiblíží výuku, studium, jednotlivé obory, studentské spolky a vůbec život na fakultě. Připravené materiály se věnují nejen všeobecnému a zubnímu lékařství, ale i tzv. nelékařským oborům, jejichž absolventi jsou součástí zdravotnických týmů a působí jako ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, porodní asistentky nebo adiktologové.

90947Zorientovat se v množství klinik a ústavů, kterých má fakulta celkem 77, pomůže interaktivní mapa, úplnou novinkou budou virtuální prohlídky některých výukových prostor. Rozsáhlou prezentaci fakulty lze najít také na stránkách vysokeskoly.cz

Termíny přijímacích zkoušek
Přihlášky ke studiu
: elektronicky do 28. února 2021
Bakalářské a navazující magisterské programy: 15. června 2021
Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 16. června 2021
Náhradní termín: 25. června 2021

 

Dobrá šance na přijetí

Na fakultě se dlouhodobě osvědčují studenti, kteří měli výborný prospěch už na střední škole. Proto lze při přijímacím řízení využít bonifikační systém. Na třicetibodovou bonifikaci dosáhnou uchazeči o studium všeobecného či zubního lékařství, kteří měli v posledních čtyřech letech z matematiky nejhůře chvalitebně a zároveň absolvovali v posledních čtyřech letech na střední škole povinnou výuku českého jazyka. Bonifikace za matematiku ve stejné výši dosáhne i ten, který složí zkoušku Matematika+ společnosti Cermat s výsledkem výborně až chvalitebně.

Třicetibodovou bonifikaci je možné získat také za úspěch ve znalostní olympiádě, pokud se uchazeč v posledních čtyřech letech stal úspěšným řešitelem krajského kola předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy. Započítat lze ovšem pouze jednu olympiádu.

Na obory všeobecné lékařství a fyzioterapie je možné se dostat i bez přijímaček. Bez přijímacího řízení budou přijati uchazeči o všeobecné lékařství, jejichž průměr všech známek za poslední čtyři roky (kromě známek z maturity a chování) není vyšší než 1,15. U fyzioterapie je to podobné, s tím, že průměr známek nesmí překročit 1,00. Zároveň musí být splněna podmínka, že uchazeč absolvoval v posledních čtyřech letech na střední škole povinnou češtinu.

Šance na přijetí jsou obecně slušné. Na všeobecné lékařství se v tomto roce dostalo takřka 50 procent uchazečů (viz tabulku).

Studijní program

Procento přijatých

Adiktologie – prezenční

18,7 %

Adiktologie – kombinovaná

23,1 %

Ergoterapie

34,1 %

Fyzioterapie

12,1 %

Nutriční terapie – prezenční

25,0 %

Nutriční terapie – kombinovaná

28,4 %

Porodní asistentka – prezenční

30,4 %

Všeobecné lékařství

46,6 %

Zubní lékařství

8,1 %

Hrdinové dnešní doby

Jedním z argumentů, kterými nabádají učitelé z 1. LF UK středoškoláky k zvážení studia některého z vypisovaných oborů, je vysoká prestiž zdravotnických povolání. Jejich nenahraditelnost se projevila v nebývalé míře v uplynulém roce, kdy se zdravotnictví muselo vypořádat s novou nemocí. Nemocnice zoufale potřebovaly posily. Medici, ale i studenti nelékařských oborů se zařadili po bok svých starších kolegů a pomáhali v nemocnicích zvládat všechny vlny koronavirové epidemie, a přitom se museli věnovat náročnému studiu. Pomáhali v pražských i krajských a regionálních nemocnicích, v sanitkách, v odběrových místech. Dezinfikovali kliky, ale vyzkoušeli si i odborné činnosti, ke kterým by se za normálních okolností v daném ročníku mnohdy ještě nedostali. Své zkušenosti popisují studentky čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Tereza Votrubová a Anna Dittrichová: „Práce na koronární jednotce je náročná, a to nejen fyzicky, ale také časově. Každý z nás odpracuje měsíčně dvanáct směn, denních i nočních. Zároveň se ale každý den učíme novým věcem, sbíráme zkušenosti, vidíme spoustu zajímavých případů a můžeme s čistým svědomím říct, že se stáváme více a více nápomocnými v běžných činnostech. Není to vždycky jednoduché, ale stojí to za to.“

Studenti se mobilizovali v naprosté většině dobrovolně, aniž by obdrželi povolávací rozkaz. Jejich ochotu ocenil také děkan 1. LF UK Martin Vokurka. „Velmi si cením toho, že naši studenti i v téhle obtížné situaci nacházejí čas a věnují ho dobrovolnictví. Jejich úsilí a nadšení ukazuje, že jim ani dnes nechybí schopnost překonávat se, myslet na druhé a v tom duchu také konat,“ vyzdvihuje děkan Vokurka.

Podrobnosti o Dni otevřených dveří 1. LF UK jsou k dispozici na:
https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-2021-online

Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:
https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-uvod

 

Hodnocení: spravovat