1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Blíží se den otevřených dveří na Jedničce!

(Praha, 2. ledna 2024) Již 6. ledna 2024 se 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy otevře zájemcům o studium. Návštěvníci dne otevřených dveří se mohou těšit na důležité informace o studiu, fakultě i studentském životě, které jim předají jak zástupci fakulty, tak současní studenti. Připraven je také bohatý doprovodný program, v jehož rámci se budou moci podívat do výukových prostor, poslechnout si zajímavé přednášky a vyzkoušet drobné lékařské úkony na vlastní kůži. Připraveno je i několik novinek.

Návštěvníky dne otevřených dveří přivítá v 9:30 děkan a členové vedení 1. LF UK. Ze studentského pohledu následně představí fakultu člen spolku IFMSA. Nově bude úvodní program rozdělen na informace pro zájemce o studium všeobecného lékařství, zubního lékařství a nelékařských oborů. „Uchazeči o studium se budou moci zaměřit na informace z oboru, který je jim nejbližší. Ti nerozhodnutí si zase mohou poslechnout přednášky o více oborech,“ říká děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka. Následovat bude doprovodný program, a to až do 14 hodin. Dotazy budou na místě po celou dobu zodpovídat zástupci z řad studentů a studijního oddělení. K dispozici bude navíc i chatbot.

Doprovodný program bude probíhat na několika místech. V Anatomickém ústavu 1. LF UK uvidí zájemci, jak probíhá výuka anatomie v praxi. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN představí výukové místnosti a výukové ordinace. Bude také možné navštívit anatomické a stomatologické muzeum, která nejsou běžně přístupná. Na děkanátu si budou moci návštěvníci vyzkoušet odběr krve, chirurgické šití, samovyšetření nebo dentální hygienu. Fyziologický ústav 1. LF UK nabídne ukázky praktické výuky v simulačním centru a semináře s tematikou nutriční terapie a porodní asistence. Zazní zde také prezentace k zahraničním výjezdům a stážím. V Purkyňově ústavu budou probíhat prohlídky unikátního mikroskopického sálu. V Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK bude možné nacvičit odběr krve a kardiopulmonální resuscitaci. Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN si připravila ukázky kompenzačních pomůcek nebo testy na jemnou motoriku. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN pak budou k dispozici simulační brýle, které zájemcům umožní vyzkoušet si, jak by se cítili po užití různých návykových látek.

Pro odpočinek, posezení a občerstvení bude otevřen Akademický klub 1. LF UK a studentská klubovna Spolku mediků českých, které sídlí ve Faustově domě. Samozřejmostí je možnost zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám během celého dne otevřených dveří na pokladně Děkanátu 1. LF UK.

Otevíráme nový studijní program Aplikovaná fyzioterapie

Od 13. prosince letošního roku se můžou zájemci hlásit do nově akreditovaného navazujícího studijního programu Aplikovaná fyzioterapie. Vyučovat se bude od začátku akademického roku 2024/2025. „O bakalářské studium fyzioterapie je na naší fakultě každoročně obrovský zájem, bylo tedy přirozené otevřít i navazující obor. Jsme moc rádi, že se nám to povedlo a nové studenty uvítáme již v příštím roce,“ vysvětluje děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka. Aplikovaná fyzioterapie na bakalářský stupeň naváže a umožní studentům získat kompletní vzdělání v dané oblasti a pokračovat ve studiu přímo na fakultě.

Program je výjimečný svým zaměřením na rehabilitační proces u pacientů po poškození mozku. Díky klinickému zázemí Všeobecné fakultní nemocnice mají studenti rozsáhlé možnosti fyzioterapeutické klinické výuky. Důraz je kladen i na vědecko-výzkumnou činnost fyzioterapeutů, posluchači se seznámí se základy psaní odborných článků, tvorby přednášek nebo s procesem žádostí o granty.

Absolventi získají způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta a oprávnění k preventivní, diagnostické a léčebné činnosti i k paliativní péči. Čekají je široké možnosti uplatnění v nemocničních zařízeních, privátní ambulantní klinické praxi, na rehabilitačních odděleních, klinikách a ústavech, v lázeňských zařízeních, specializovaných stacionářích zaměřených například na nutriční poradenství, léčbu závislostí či psychosomatiku, pracovištích určených pro léčbu bolesti, paliativní péči, ale i pro sportovní medicínu dětí a dospělých, v sociálních službách nebo domácí péči.

Program najdete na webových stránkách 1. LF UK: Den otevřených dveří 6. ledna 2024 - program - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Termín podání elektronické přihlášky:

do 29. února 2023

Termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské a navazující magisterské programy: 10. června 2024

Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 11. června 2024

Náhradní termín: 20. června 2024

 

Hodnocení: spravovat