1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Biomechanika

Biomechanika je interdisciplinární vědní obor, který se na základě detailních znalostí anatomie a biochemie relevantních procesů zabývá mechanickou strukturou, mechanickým chováním živých systémů a jejich vzájemnými mechanickými interakcemi. Hlavními teoretickými cíli jsou formulace zákonitostí obecně platných jak na úrovni buněčné a orgánové tak i na úrovni individua. Biofyzikální a inženýrský metodologický přístup k řešení úloh je podpořen vysokou úrovní znalostí biologického charakteru. Výzkum probíhá na různých rozlišovacích úrovních, od mikrobiomechaniky (úroveň buňky) až po živé makrosystémy (např. Biomechanika člověka). S aplikacemi biomechaniky je možné se setkat v celé řadě oblastí vědy a profesních činností. Takto pojatou biomechaniku lze využít nejen v oblasti základního výzkumu, ale i v celé řadě profesních činností – např. v rehabilitační medicíně, ergonomii, forenzním a biomedicínském inženýrství, sportu apod. Školicí pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR umožňují interdisciplinární vzdělávání v doktorském studiu v širokém měřítku a ve směru dané aplikace. Studijní program studentů je silně individualizovaný podle potřeb zvoleného tématu a zaměření. V průběhu studia je akcentována samostatná badatelská činnost studenta v kontextu součinnosti týmové spolupráce školícího pracoviště. Experimentální zázemí je zajišťováno laboratořemi příslušných školicích pracovišť. Publikační činnost se realizuje v renomovaných vědeckých časopisech a aktivní účast na kongresech je součástí doktorského studia.

 

Hodnocení: spravovat