1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Adiktologové z 1. LF UK chystají nové nástroje pro prevenci duševních nemocí u dětí

(Praha, 17. 5. 2021) Rizikové chování u dětí, zejména látkové a nelátkové závislosti, může doprovázet nebo spouštět některé duševní poruchy. Projekt vznikající na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy si klade za cíl zlepšit prevenci v této oblasti. Do pomoci dětem se zapojí široká škála profesí od pedagogů a školních psychologů, přes dětské praktické lékaře a zdravotní sestry po sociální pracovníky a policisty. Výsledkem bude vznik regionálních vzdělávacích a preventivních služeb – modulů, které včas zachytí rizikové chování, a tím i možný rozvoj duševních nemocí u dětí a dospívajících. Pilotní moduly se spustí ve třech českých okresech.

„Závislost nejen u dětí mohou doprovázet poruchy nálady, pozornosti, depresivní poruchy, případně může užívání některých látek vést také ke spuštění velmi vážných onemocnění, včetně psychóz. Jako ilustrativní příklad lze uvést užívání marihuany a související riziko rozvoje depresivních poruch,“ vysvětluje problematiku hlavní řešitel projektu Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D., z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice.

92289Projekt financovaný z norských fondů by měl nyní vést k tomu, že se rizikové chování s potenciálem rozvoje duševních onemocnění u dětí a mladistvých bude dařit zachycovat včas. Odborníci z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN připravují vzdělávací a preventivní moduly pro regionální preventivní služby zaměřené na předcházení látkové a nelátkové závislosti, zneužívání látek nezpůsobujících závislost (například laxativa nebo steroidy), poruchy příjmu potravy a sebepoškozování. Součástí projektu jsou také osvětové kampaně pro odbornou i laickou veřejnost.

„Vytvoříme komunikační platformu na regionální úrovni. Pro práci s dětmi, dospívajícími i jejich rodiči vyškolíme profesionály, kteří budou mít preventivní aktivity na starost, budou děti včas diagnostikovat a budou odbornými zásahy minimalizovat rozvoj možných rizik,“ shrnuje jednotlivé části projektu Jaroslav Šejvl a dodává: „Půjde o soubor preventivních nástrojů, jejichž hlavním cílem je primární prevence, a tam, kde již došlo k rozvoji rizikového chování, se budeme snažit snižovat rizika, abychom u dětí vzniku nebo rozvoje duševních onemocnění předcházeli. Současně se tito profesionálové budou vzdělávat i v právní oblasti.“

Zapojit by se měly v rámci regionálních modulů všechny profese, které se na prevenci mohou podílet – nejen pedagogové, školní metodici prevence, školní psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, dětští praktičtí lékaři, zdravotní sestry, ale i příslušníci Policie ČR, strážníci městské a obecní policie, kurátoři OSPOD a další sociální pracovníci. Jejich vzdělávání by se mělo zaměřit na to, aby spolu jednotlivci z různých oblastí dokázali v preventivních aktivitách kooperovat, a díky tomu byli schopni včas zasáhnout.

Moduly se v dohledné době pilotně spustí v Praze 11 a ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji (bývalé okresy Orlová a Havířov).

„Máme za sebou dlouhé období distanční výuky, a jak nedávno ukázala studie Kliniky adiktologie, prevence rizikového chování dětí během této doby ubylo. Proto nelze než tuto iniciativu uvítat. Představovaný projekt může v budoucnu pozitivně ovlivnit běžnou praxi v celé republice,“ doplňuje děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Hodnocení: spravovat