1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Adiktologové vytvořili vzdělávací systém komunitní prevence

(Praha, 1. února 2024) Závislosti, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování patří mezi významné problémy současné mladé generace. Odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy proto vytvořili systém vzdělávání profesionálů, kteří se v rámci komunitní prevence věnují právě těmto formám rizikového chování u dětí a dospívajících. Funkčnost modelu byla ověřena ve třech teritoriích na území České republiky.

Odborníci z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN připravili modul vzdělávacích programů, který obsahuje 19 vzdělávacích nebo preventivních nástrojů určených pro profesionály v oboru práce s dětmi. Nezapomněli ani na laickou veřejnost, především na rodiče a prarodiče dětí a dospívajících, pro které vytvořili informační a edukační materiály. „Rizikové chování, zejména sebepoškozování a závislosti, se mohou začít u dětí rozvíjet již kolem dvanáctého roku života. Pokud se nám nepodaří je včas identifikovat a pracovat s nimi, ať už formou prevence, v krizové nebo krátké intervenci, mohou se v dalších letech rozvinout do duševních poruch nebo poruch chování,“ říká hlavní řešitel projektu dr. Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

„Podařilo se nám vytvořit systematickou a logicky provázanou komunikační vzdělávací platformu, která je určena pro malý region – proto komunitní prevence,“ vysvětluje Mgr. Elizabeth Nováková z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, která vytvářela komunitní prevenci a zajišťovala systematické vzdělávání na Praze 11. Cílem komunitní práce je podpora a pomoc členům komunity ve zlepšení jejich dovedností tak, aby problémy zvládali řešit vlastními silami. Komunitní přístup vytváří příležitost pro diskusi a spolupráci při řešení problémů a rozvoji komunity.

Do komunitní prevence byli zapojeni jak pedagogové, tak především školní metodici prevence, školní psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, dětští praktičtí lékaři, zdravotní sestry, adiktologové, ale i příslušníci Policie ČR, kurátoři OSPOD a další sociální pracovníci. „Při vzdělávání jsme se zaměřili na to, aby spolu odborníci z různých oblastí dokázali v preventivních aktivitách spolupracovat, a díky tomu byli schopni včas zasáhnout,“ přibližuje Mgr. Andrea Matějková z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, která koordinovala aktivity na území měst Havířov a Orlová.

Celý projekt byl financovaný z norských fondů. Jeho výsledky byly představeny v listopadu 2023 na Národní adiktologické konferenci, která se uskutečnila na děkanátu 1. LF UK, a byly publikovány v odborném časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (www.aplp.cz). K dispozici jsou i na webových stránkách Interaktivní platformy podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování IPREV (www.iprev.cz).

Hodnocení: spravovat