1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. LF UK získala více než 100 tisíc na podporu znevýhodněných dětí

(Praha, 13. 1. 2020) Studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) vybrali díky prodeji benefičních kalendářů a diářů více než sto tisíc korun pro organizaci Letní dům, jejímž posláním je pomáhat dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech nebo v nefunkční rodině, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému, plnohodnotnému životu.

„Vážím si energie, kterou studenti vynakládají nad rámec své už tak náročné přípravy na roli lékařů a dalších zdravotníků. Fakt, že se rozhodli pomoci dětem a mnohdy i svým vrstevníkům v obtížné životní situaci, poukazuje na jejich altruistický přístup a také schopnosti empatie, které jsou základem každého dobrého medicínského profesionála,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a dodává, že již tři sezóny věnují budoucí lékaři část svého volna charitativní činnosti a s letošním kalendářem vybrali rekordních 101 107 korun, které Letní dům použije na pomoc dětem, které z dětských domovů odcházejí a začínají samostatný život.
87221Předání šeku ve výši 101 170 korun pro organizaci Letní dům se konalo na 132. reprezentačním plese mediků za účasti děkana 1. LF UK prof. Aleksiho Šeda (vlevo) a zástupkyně studentů 1. LF UK – předsedkyně Spolku mediků českých Andrey Kreissové (uprostřed). Šek přebírá ředitel Letního domu Jan Bárta (vpravo).

„Jsme velmi rádi a vážíme si toho, že se medici rozhodli podpořit aktivity Letního domova. Letní dům pracuje s dětmi bez stabilního rodinného zázemí už dvacet tři let. Že jde o oblast péče velmi důležitou i pro celou společnost, je mimo vší pochybnost. Děti, s kterými Letní dům pracuje, často prožily v raném období života traumatizující okamžiky, jež je často dlouhodobě a tragicky poznamenají,“ vysvětluje ředitel Letního domu Jan Bárta.

Letní dům poskytuje dětem z pěti dětských domovů ucelený systém aktivit, jejichž cílem je posílení psychosociálních schopností a praktických dovedností. Jak ředitel Bárta zdůrazňuje, důležitou součástí péče je její dlouhodobá udržitelnost a individuální přístup, kdy se tým pracovníků sestavený z psychologa, pedagoga a sociálních pracovníků snaží děti na základě jejich svobodné volby přibližně od sedmi let až do dospělosti vést k samostatnému a plnohodnotnému životu. Jednou z forem podpory je také tréninkový byt s „náhradními rodiči“ – dvěma stálými pracovníky Letního domu. Děti se tu neučí jen hospodařit, jsou zde součástí života v rodině a nanečisto, ale na vlastní kůži, si tu vyzkoušejí, jaký bude život po odchodu z dětského domova.
87222

Úvodní fotografie zachycuje lidskou lebku, která je součástí sbírek Muzea normální a srovnávací anatomie v Anatomickém ústavu 1. LF UK. Autorem fotografií v kalendáři je Mgr. Viktor Sýkora.

I benefiční kalendáře pro rok 2020 propojuje s 1. LF UK také autor fotografií. Je jím opět vedoucí Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK Mgr. Viktor Sýkora, který se své tvorbě zaměřuje na vědeckou fotografii, od roku 2006 se pak specializuje na mikrofotografii. Jeho práce získaly četná uznání a ceny, je vítězem české fotografické soutěže Věda je krásná, držitelem Německé ceny za vědeckou fotografii či vítězem newyorské International Photographer Awards.

Hodnocení: spravovat